Psykolog & psykoterapeut Kim Bonnesen

Esrom sø, Sjælland

Hvordan lever vi bedst muligt?

“För var och en efter sin förmåga”

Hvad er livet? Hvad vil det sige at være et menneske? Hvad er meningen med livet? Hvordan mestrer vi livet? Hvordan møder vi livets mange udfordringer og krav?

Alle mennesker er unikke personer, der har brug for kontakt med andre mennesker, evner at tage vare på sig selv og har behov for at leve et godt og meningsfuldt liv. Det ligger indbygget i os som mennesker, uanset hvem vi er, og hvad vi har det svært med.

Men hvordan får vi det bedste ud af livet? Hvad skal der til for at leve et meningsfuldt liv?

Hvordan vil vi leve?

Her er mit bud på, hvad der skal til, for at vi kan leve et godt, sundt og meningsfuldt liv:

Hvad er et meningsfuldt liv?

Et meningsfuldt liv er et liv:

ENGAGEMENT
– hvor vi formår at engagere os i livet ud fra, hvad der er vigtigt for os
– livsopgaven er at engagere os i livet med baggrund i egne værdier, intentioner og mål.

KONTAKT
– hvor vi er i følelsesmæssig kontakt med os selv og andre mennesker
– livsopgaven er at være i kontakt med os selv og dermed i kontakt med andre.

AUTENCITET
– hvor vi er tro mod os selv, vores følelser og vores værdier
– livsopgaven er at afklare med os selv, hvorfor vi er her, hvad der betyder noget for os og udtrykke det i livet.

NÆRVÆR
– der leves bevidst i dette øjeblik og med baggrund i aktive valg
– livsopgaven er at være til stede i nuet og herudfra agere aktivt bevidst i eget liv.

SPIRITUALITET
– der kan udgøre et fundament for os i vores hverdag og når “the going gets tough” er et liv, der giver os et ståsted mellem fødsel, liv og død og mellem smerte og glæde
– livsopgaven er at finde tro på noget, der er større end os selv og som rækker ud over os selv.

Udsigt udover Tornetrask, Abisko, N-Sverige

Det er dog vigtigt at huske på, alle mennesker er afhængige af og sammenvævede med andre mennesker, og i øvrigt af de til enhver tid gældende historiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold, som forudsætning for at kunne skabe mulighederne for et godt og meningsfyldt liv.

Af mange forskellige grunde er det heller ikke alle mennesker, der selv formår at skabe forudsætningerne for et meningsfuldt liv. Mange er midlertidigt eller permanent placeret i en livssituation, hvor deres ressourcer eller formåen eller andet gør, at de har vanskeligheder med eller ikke formår at deltage så aktivt i livet eller at tage vare på sig selv. De har derfor ekstra meget brug for andre menneskers støtte, hjælp og omsorg.

At balancere at handle og at være

Et godt, meningsfuldt liv er et liv, der formår at balancere at handle og at være. Det er noget, der ikke kun opnås på det ydre plan gennem gøren og handlen, hvor mange ellers søger det, men som også må skabes indadtil gennem væren.

Eckhart Tolle beskriver dette i bogen A New Earth (kap. 9):

“YOUR INNER PURPOSE
As soon as you rise above mere survival, the question of meaning and purpose becomes of paramount importance in your life. Many people feel caught up in the routines of daily living that seem to deprive their life of significance. Some believe life is passing them by or has passed them by already. Others feel severely restricted by the demands of their job an supporting a family or by their financial or living situation. Some are consumed by acute stress, others by acute boredom. Some are lost in frantic doing; others are lost in stagnation. Many people long for freedom and expansion that prosperity promises. Others already enjoy the relative freedom that comes with prosperity and discover that even that is not enough to endow their lives with meaning. There is no substitute for finding true purpose. But the true or primary purpose of your life cannot be found on the outer level. It does not concern what you do but what you are – that is to say, yout state of consciousness.”

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.