Psykolog & psykoterapeut Kim Bonnesen

Eksistentiel psykologi

En eksistentiel psykolog og psykoterapeuts bud på, hvad det vil sige at være menneske

I følge sproget.dk betyder eksistens blandt andet tilværelse, beståen eller liv og det at eksistere betyder det at leve eller måde at leve på.

Derfor kalder jeg mig for eksistentiel psykolog og/eller eksistentiel psykoterapeut, da min faglige interesse især er spørgsmål som: 

  • hvad er livet egentlig for en størrelse
  • hvad vil det overhovedet sige at være et menneske
  • hvordan er det for os hver især at leve i netop dét liv og den tilværelse, der nu engang er vores
    – lige her og nu og dermed også på sigt
  • hvordan finder vi hver især vej gennem livet
  • hvordan mestrer vi bedst muligt livet og livets op- og nedture
  • hvordan finder vi sammenhæng og balance i livet.

Disse spørgsmål kan oftest klarest undersøges ift. egentlige eksistentielle spørgsmål, der f.eks. handler om valg, mening, engagement, liv, sygdom, død, kærlighed, venskab, job, migration, livskriser og livsovergange, mv.

Men spørgsmålene melder sig også ift. en hvilken som helst problemstilling og udfordring, der nu engang kendetegner vores liv, da dét at være et menneske – at være dig og mig – jo altid må ses på baggrund af en helt konkret livssituation og tilværelse. I den forstand er alle problemstillinger og udfordringer af eksistentiel art, om end nogle er mere funderet i, hvem vi egentlig er, end andre. 

Sagt enkelt, så fokuserer eksistentiel psykologi og psykoterapi på det liv og den tilværelse, der er vores og på, hvordan vi møder livet og hvordan vi opfatter og oplever os selv og mødet med livet.

Den måde, som vi hver især opfatter og oplever det eksistentielle – vores egen eksistens – på, er dog også altid ‘farvet’ af, hvem vi i øvrigt er.  For mig personligt er min eksistentielle tilgang derfor dybt rodfæstet i mit eget liv, udfordringer, glæder og sorger.

Engang var min eksistentielle tilgang mere en “tænkt” ting, som jeg har brugt en del år på at afvikle. Min tilgang til og forståelse af det at være menneske i dag hviler først og fremmest på mit eget oplevede, erfarede og levede liv, som det nu engang har formet sig og fortsat former sig. Og på alt det, som jeg lærer i praksis i mit eget som psykolog og terapeut i min klinik.

Så på trods af, at jeg fortsat holder meget af ord (hvilket kan ses på dette website og bla. også er det, jeg ‘lever’ af), så er min eksistentielle tilgang i dag meget mere en følt, oplevet, hjertelig og intuitiv forståelse. Og dermed i øvrigt også en dyb spirituel forståelse.

Grundlæggende er min eksistentielle tilgang og forståelse således også forankret i min egen tro på, hvad et godt, sundt, balanceret og meningsfuldt liv er og således også centreret rundt omkring buzz-words som nærvær, opmærksomhed, (self-)compassion, næstekærlighed, autenticitet og spiritualitet.

Eksistentiel sparring

Hvis du ønsker sparring på dit liv, er du velkommen til at kontakte mig her for en personlig samtale.

Jeg er både almindelig sundhedspsykolog, klinisk psykolog og psykoterapeut og arbejder som sådan, når problemstillingen og personen, jeg arbejder med, lægger op til det.

Jeg er dog også videreuddannet som eksistentiel psykolog og eksistentiel psykoterapeut og min forståelse af det at være menneske ligger i øvrigt til grund for alle mine samtaler (sammen med klinisk viden, livserfaring, etc.).

Jeg har arbejdet med eksistentielle problemstillinger i mange år og tilbyder både enkeltstående samtaler, videokonsultation, telefonisk rådgivning og mindre- og længerevarende forløb.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.