Psykolog Kim Bonnesen

MINDFULNESS GRUNDHOLDNINGERNE

Når vi praktiserer mindfulness, øver vi os i at være opmærksomme og nærværende. Vi øver os også i koncentration, disciplin og vedholdenhed, som er vigtige forudsætninger for, at vi kan være mere nærværende. Jo mere sindet er samlet og fokuseret, jo mere nærværende kan vi også være. Og omvendt: jo mere sindet er ‘flagrende’ og ufokuseret, jo mindre tilstede er vi.

Samtidig er det også vigtigt, når vi praktiserer mindfulness, at vi gør det på en måde, hvor vi samtidig øver os i en kærlig, tålmodig, venlig, accepterende og ikke-vurderende holdning.

Faktisk er selve dét ikke at vurdere os selv så vigtigt, at Jon Kabat-Zinn  har gjort det til en del sin mindfulness definition : “at være opmærksom…..uden at dømme”. At være opmærksom på, hvor meget vi hele tiden vurderer (ting, mennesker, forhold, os selv, livet, alt) og bestræbe sig på at vurdere mindre er et væsentligt element i mindfulness-praksis.

Jon Kabat-Zinn taler umiddelbart om syv grundindstillinger, som hjælper os til at være mere nærværende, når vi praktiserer mindfulness:

  • Ikke-dømmende opmærksomhed
  • Tålmodighed
  • Beginners mind (nybegynderens sind)
  • Tillid
  • Ikke stræben
  • Accept
  • At give slip.
Der er langt flere end syv grundindstillinger, men ovennævnte er i flg. Jon Kabat-Zinn de grundlæggende og andre mindfulness-holdninger udvikles ved at have fokus på disse.

Andre vigtige mindfulness-grundholdninger, som Jon Kabat-Zinn nævner, er f.eks. gavmildhed, taknemmelighed, overbærenhed, tilgivelse, venlighed, medfølelse, empatisk glæde og sindsro. Alle er de holdninger eller indstillinger til os selv, andre og livet, der hjælper os til at være mere opmærksomme og nærværende, når vi arbejder med disse.

En måde at øve os i mindfulness på er ved at øve os i en af de syv grundholdninger og samtidig undersøge deres betydning i vores tilværelse.

Alle grundholdninger har en modsat pol, f.eks. er det modsatte af accept selvfølgelig ikke-accept.

Hvor og overfor hvad i dit liv er du accepterende eller ikke-accepterende?

Hvad gør, at det er sådan?

Vil det være muligt for dig at sætte en parentes om din ikke-accept og forholde dig mere åbent og acceptende?

Hvis du prøver, hvad sker der så?

Måske vil du opdage, at det er nemmere at acceptere det, som vi har det godt med og sværere at acceptere det, som driller os eller gør ondt. Hvilken betydning har det ift. din evne til at være mere nærværende og opmærksom?

På samme måde kan du undersøge de andre grundholdningers betydning i dit liv. Hvordan har du det f.eks. med at være tålmodig, have tillid, kunne give slip, etc.? Være kærlig, gavmild, taknemmelig, medfølende, venlig? Og hvad betyder det for dit nærvær og din opmærksomhed? 

Du kan læse om de grundlæggende mindfulness-holdninger i Jon Kabat-Zinns “Lev med livets katastrofer” (kap. 2) og “Mindfulness for begyndere” (kap. 4).

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.