Psykolog & psykoterapeut Kim Bonnesen

MINDFULNESS BESKRIVELSE

Mindfulness handler grundlæggende om at komme til stede med os selv og verden, sådan som vi og den nu engang er.

Den helt enkle måde at definere mindfulness på er at beskrive det som at arbejde på at være nærværende.

Dette nærvær er både noget, vi er (vi er nærværende) og noget, som vi kan øve os i (at være nærværende). Mindfulness beskrives således ofte både som en måde at være på og som en værktøjskasse.

Det handler dog grundlæggende ikke så meget om at være mere nærværende, men snarere være nærværende på en bestemt måde.

Mindfulness definition

Når vi skal præcisere noget, er det godt at have en definition. Mindfulness både defineres og beskrives på mange forskellige måder alt efter, hvad der fremhæves som væsentligt.

Verdens mest brugte mindfulness definition er af Jon Kabat-Zinn og lyder således:

Citat om mindfulness

Denne definition indeholder de grundlæggende elementer i mindfulness:

  • at det handler om vores opmærksomhed
  •  at det er noget, som vi tager et aktivt bevidst villet valg om at være eller gøre (dvs. på en særlig måde)
  • at det er noget, som vi gør lige her og nu
  • at vi gør det uden at dømme eller vurdere.

Mindfulness som en grundlæggende holdning til livet

Hos nogle er mindfulness en grundlæggende holdning til selve det at være i live og en bestemt måde at være på.

Bevidst nærvær bliver på den måde en integreret del af livet, som man igennem dagen hele tiden minder sig selv om og tilstræber.

En meget kendt fortaler for denne tilgang er Thich Nhat Hanh, der beskriver mindfulness sådan her:

“Mindfulness….is a nonjudgemtal awareness of whatever is happening inside us and around us”.

“The practice of mindfulness means to be aware of everything you do in your daily life – to live more deeply every moment that is given you to live, so you won’t waste your time and waste your life”.

Mindfulness som en værktøjskasse

Hos de fleste, der begynder at beskæftige sig med mindfulness, er mindfulness en værktøjskasse, hvor vi vha. forskellige øvelser og aktiviteter øver os i at blive mere nærværende og opmærksomme. Jo mere vi øver os, jo mere nærværende vil vi også blive i løbet af dagen. Fuldstændig som med alt andet: jo mere, vi øver os, desto mere fungerer det for os.

Vi gør brug af mindfulness værktøjskassen, når vi f.eks. mediterer, laver yoga eller bodyscan, vasker op eller går ned af trappen, etc., samtidig med at vi gør det med det bevidste formål at øve os i at være mere nærværende på en mere opmærksom og bevidst måde. Alt i livet kan bruges på denne måde som en øvebane til at blive mere nærværende.

Fra ro og nærvær til en grundlæggende eksistentiel tilgang

Mange opsøger mindfulness for at få mere ro i et liv, der ofte er kendetegnet af forskellige former for stress, kriser, udfordringer, depression, angst, usikkerhed, utryghed eller……………fortsæt selv.

Ro er en god ting i sig selv og uanset også et stort skridt på vejen mod et mere balanceret liv. Ro er faktisk meget vigtigt ift. at få mere ro på al den uro, der ellers kan ‘spolere’ vores liv. Roen kan give en oplevelse af at være inde i orkanens øje. Orkanen er der stadigvæk, men der er også ro.

Mange opsøger dog også mindfulness for at kunne være mere vågent tilstede i dette liv, denne tilværelse, dette øjeblik.

Mindfulness er set i dette perspektiv porten, nøglen, værktøjskassen, haven, sandkassen, orkanens øje eller hvordan vi nu end hver især ser det, der gør, at vi kommer tættere på os selv og på livet, som det er lige nu og her. Tættere på, men også mere vågent og nærværende.

I dette perspektiv er mindfulness en grundlæggende eksistentiel tilgang. Vi har kun dette liv, der udfolder sig lige nu. Hvordan kan vi leve det nærværende, årvågent og autentisk med baggrund i en opmærksomhed på, hvad der er mest vigtigt for os i livet. Sådan at vi kan leve med mindst mulig fortrydelse, i dag, i morgen, i overmorgen og den dag, vi skal herfra.

En iboende evne til at være nærværende

At være nærværende er jo noget, vi alle er og såmænd også gør aktivt brug af i løbet af dagen. Forestil dig f.eks. at gå over en trafikeret gade uden at være nærværende, nej, vel?! Men det sker dog også, at vi ikke altid er så nærværende igen og i en vis forstand går “sovende eller drømmende rundt” uden for alvor at være tilstede med det, vi foretager os. Vi er ligesom ‘fortabte’ i, hvad vi kan lide eller ikke lide, vil have eller ikke vil have, i fortiden eller fremtiden, i tanker/ følelser/ erindringer/ andet og ser derfor ofte verden med stærkt subjektivt farvede briller. I stedet for mere klart(synet) at være tilstede med os selv og verden, sådan som tingene nu engang er.

Det er helt grundlæggende i mindfulness, at vi øver os i at være opmærksomme (på, hvordan vi har det, hvad vi tænker, føler, sanser og oplever), samtidig med  at vi også øver os i at se, hvad netop denne oplevelse gør ved os. Vi øver os således både i at være sammen med os selv, men også samtidig se det hele lidt i helikopterperspektiv eller være vidne til os selv, om man vil.

En grundlæggende mindfulness øvelse

Det menes, at det allermest virksomme i mindfulnesstræning netop er dette: når vi bestræber os på at være tilstede og vores opmærksomhed smutter væk, da at stoppe op og – igen og igen – vende opmærksomheden tilbage til det, vi er i gang med.

Dvs. øve os i at være opmærksomme, men også – hov, når opmærksomheden smutter – øve os i også at være opmærksomme på vores uopmærksomhed. I selv samme øjeblik vi bliver opmærksomme på vores uopmærksomhed, er vi igen mere opmærksomme.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.