Psykolog & psykoterapeut Kim Bonnesen

Jeg har 65+ års livserfaring,

35+ års psykologerfaring

og 25+ års erfaring som psykoterapeut.

Tornetrask, Abisko, Nord-Sverige

Hvordan arbejder jeg?

“You’re braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think.”

– Jacob til Peter Plys

Samtaler med erfaren psykolog og psykoterapeut

Jeg ser samtaler og terapi som et møde mellem to mennesker og lægger stor vægt på den fælles dialog omkring dit liv og livssituation og en tillidsfuld, åben og direkte kontakt mellem os.

Sammen vil vi undersøge, hvordan du lever dit liv lige nu, hvordan det er at være dig lige nu, hvilke udfordringer du kæmper med og hvordan du forstår disse og griber dem an. Vi vil sammen kigge på, hvordan du kan opnå en mere sund og balanceret måde at være i livet på.

Da det at have udfordringer i livet er noget, som vi alle erfarer og oplever, vil vi sandsynligvis også berøre livets mere generelle, eksistentielle livsvilkår, der gælder for os alle. F.eks. at vi alle bliver ældre, at vi forstår livet baglæns, at alt forandrer sig, at vi alle til tider er sårbare (hvilket f.eks. kan vise sig i kriser, i livsovergange, under sygdom, mv.), at visse overgange i livet kan være særligt udfordrende, at vi alle oplever tab og sorg og flere andre forhold.

At være dig og mig er også noget, som vi er på baggrund af, hvad der ellers er sket i vores liv indtil nu og vi vil også komme ind på disse forhold i den udstrækning, det er relevant. F.eks. din barndom og ungdomsår og tidligere hændelser og oplevelser i dit liv eller noget, der er sket de senere år eller måneder, som har betydning for, hvem og hvor du er i dag.

Der er ikke to samtaleforløb hos mig, der er ens, da samtalen altid udvikler sig ud fra dit ståsted i livet lige nu, ud fra hvad du har på hjerte i dag og på baggrund af den relation, der udvikler sig mellem os.

Jeg arbejder ikke med nogle bestemte metoder, men med et fokus i mit arbejde på at skabe mere nærvær, egenomsorg,  livskraft, livsengagement og livsmening til gavn for både dig selv og for andre.

Jeg arbejder både med afsæt i en pragmatisk tilgang til samtaler og psykologbehandling, men tager også ofte afsæt i eksistentiel psykoterapi og i spirituel psykologi og praksis. Dog altid tilpasset, hvem jeg taler med og hvad problemstillingen og udfordringerne er.

Se mere om faglig- og terapeutisk tilgang her:

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.