Psykolog Kim Bonnesen

Jeg har 65+ års livserfaring,

35+ års psykologerfaring

og 25+ års erfaring som psykoterapeut.

Tornetrask, Abisko, Nord-Sverige

Samtaler

“You’re braver than you believe, stronger than you seem and smarter than you think.”

– Jacob til Peter Plys

Mange opsøger mig, fordi der er noget i livet her og nu, der er stressende – belastende – krævende – eller udfordrende.

Nogle opsøger mig, fordi de ønsker at arbejde med sig selv ift. det liv og den livssituation, der nu engang er deres.

Af og til kommer der også nogle forbi, der gerne vil have sat lys på eksistentielle problemstillinger, spørgsmål og udfordringer.

Samtaler med erfaren psykolog og psykoterapeut

Jeg er både uddannet psykolog og psykoterapeut og i mine samtaler skelner jeg ikke imellem, om jeg er det ene eller det andet eller om jeg bruger min viden, kunnen, erfaringer og værktøjer fra min psykolog- eller psykoterapeutbaggrund eller måske mit liv i øvrigt.

Jeg bruger ikke nogen bestemt metode og skelner i praksis ikke imellem, om jeg bruger viden og værktøjer fra denne eller hin værktøjskasse eller metode.

Jeg tilbyder både psykologisk rådgivning, der ofte har fokus på en mere afgrænset problemstilling og mere terapeutisk orienterede samtaler, der typisk har fokus på større dele af ens væren-i-verden og fokus på hvem jeg er som person og hvad jeg skal med mit liv.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg ser samtaler og terapi som et møde mellem to mennesker og lægger stor vægt på den fælles dialog omkring dit liv og livssituation og en tillidsfuld, åben og direkte kontakt mellem os.

Sammen vil vi undersøge, hvordan du lever dit liv lige nu, hvordan det er at være dig lige nu, hvilke udfordringer du kæmper med og hvordan du forstår disse og griber dem an. Vi vil sammen kigge på, hvordan du kan opnå en mere sund og balanceret måde at være i livet på.

Da det at have udfordringer i livet er noget, som vi alle erfarer og oplever, vil vi sandsynligvis også berøre livets mere generelle, eksistentielle livsvilkår, der gælder for os alle. F.eks. at vi alle bliver ældre, at vi forstår livet baglæns, at alt forandrer sig, at vi alle til tider er sårbare (hvilket f.eks. kan vise sig i kriser, i livsovergange, under sygdom, mv.), at visse overgange i livet kan være særligt udfordrende, at vi alle oplever tab og sorg og flere andre forhold.

At være dig og mig er også noget, som vi er på baggrund af, hvad der ellers er sket i vores liv indtil nu og vi vil komme ind på disse forhold i den udstrækning, det er relevant. F.eks. din barndom og ungdomsår og tidligere hændelser og oplevelser i dit liv eller noget, der er sket de senere år, måneder eller uger, som har betydning for hvem og hvor du er i dag. Først og fremmest dog mestendels for at belyse din aktuelle situation og måske forstå denne bedre.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.