Psykolog Kim Bonnesen

Psykologsamtaler med pårørende

Psykolog med mange års pårørende erfaring

Jeg har mange års erfaring indenfor pårørendeområdet. Jeg har både talt med mange pårørende, haft pårørendegrupper, været leder af en pårørenderådgivning, været leder af et sundhedsfremmeprojekt for seniorer og deres pårørende og undervist og superviseret psykologer i samtaler med og rådgivning af pårørende. 

Jeg har erfaring med både pårørende til psykisk syge og sårbare borgere og til pårørende til en nærtstående ramt af en alvorligt invaliderende sygdom. Jeg taler også med pårørende til misbrugende, omsorgssvigtende eller alkoholiserede forældre. Endelig taler jeg med pårørende, der har mistet og som er i sorg.

Jeg taler ofte med pårørende om det at være pårørende, hvor det at være pårørende er hoved fokus. Men det sker lige så tit, at jeg taler med borgere om forskellige udfordringer i deres liv, hvor det at være pårørende er en del af det. 

Mit fokus i samtaler

Pårørende befinder sig ofte i et dilemma, hvor de på den ene side ønsker at hjælpe, støtte og være der for den person, de er pårørende til og på den anden side kæmper med at passe på sig selv.

Mit fokus i samtaler med pårørende er først og fremmest, hvordan det er at være pårørende og ofte også, hvordan det i øvrigt hænger sammen med ens liv. Mao. et fokus på, hvordan man egentlig har det med og håndterer det særlige vilkår, der er i ens liv, at man er pårørende. Herudover hvordan man kan leve med, at en anden, som man er så tæt på, har det særlige vilkår at være særlig udfordret i livet.

Med baggrund i dette er det så muligt at tale om, hvordan man både kan være pårørende og samtidig passe på sig selv.

Især for pårørende til psykisk sårbare og psykisk syge nærtstående

– men også af interesse for pårørende til en nærtstående med en fysisk sygdom

Jeg skrev i 2014 en bog “Pårørende til psykisk sårbare – en bog til voksne børn, søskende og partnere”.

Sidenhen har jeg arbejdet videre med emnet og samlet mine nyeste overvejelser i tre papirer, der frit kan downloades her (se nedenfor). De tre papirer samler den viden, de erfaringer og de værktøjer, som jeg har benyttet mig af siden.

Selvom papirerne er målrettet pårørende til psykisk sårbare og syge nærtstående, kan de med fordel også læses af pårørende til en nærtstående med en fysisk sygdom. Mange udfordringer, relationer, værktøjer, mv. går igen, uanset om man er pårørende til en nærtstående med en psykisk eller fysisk udfordring.

Papirerne kan med fordel suppleres af, hvad jeg ellers har skrevet her på min website under menupunktet ‘Ressourcer’ foroven om mindfulness og mindfulnessøvelser og om self-compassion og self-compassion øvelser.

Prøv f.eks. at kigge forbi her,  hvor jeg skriver om self-compassion for pårørende.

Du kan downloade papirerne herunder:

Beskrivelser af pårørende: forældre, partnere, søskende, voksne børn, mv.

Pårørende er indbyrdes meget forskellige og to voksne børn er forskellige fra hinanden, to søskende er det, ligesom to partnere er forskellige fra hinanden.

Men ofte kan der nu også godt siges noget fælles om, hvad der så alligevel karakteriserer især forældre, netop partnere, de voksne børn, søskende, etc.

Download papiret her.

Udfordringer knyttet til det at være pårørende

Pårørende er ofte karakteriseret af emner, der går på tværs af, om man ellers er voksent barn, søskende, forælder, partner eller hvilken relation, man nu engang har til ens nærtstående og som på forskellig vis beskriver sider af det at være pårørende.

Download papiret her.

Værktøjer

Pårørende efterspørger ofte værktøjer til at få en bedre relation til ens nærtstående og til at kunne passe på sig selv.

Download papiret her.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap