Psykolog & psykoterapeut Kim Bonnesen

Meningen med livet

“Det er muligt at skabe mening i livet, og … selve det at gøre det giver god mening”

Hos de fleste dukker spørgsmålet om livets mening op af og til på samme måde som andre eksistentielle temaer gør. Det er meget forskelligt, hvornår og hvordan det gør. Spørgsmålet om meningen med livet dukker dog oftest op i ‘blå’ stunder, i refleksive perioder eller i perioder, der på forskellig vis byder på vemod, “stik i hjertet”, modgang eller smerte.

Der er også de, der beskæftiger sig med det (næsten) hele tiden, sammen med andre eksistentielle og spirituelle temaer. De er ligesom mig selv, der af den ene eller anden grund hele tiden har livets store spørgsmål som baggrundsmusik. For mig selv var spørgsmålet “hvad er meningen med livet?” i mange år en Mark Knopfler bas-guitar solo, der farvede alt andet, jeg beskæftigede mig med og som jeg var nødt til at finde svaret på, førend livet for alvor kunne begynde at udfolde sig for mig. Rettere: i talt med at livet udfoldede sig, fandt jeg også svaret på spørgsmålet. Et spørgsmål jeg stadigvæk igen og igen må stille mig selv: hvad er det nu, jeg lever for? hvad er vigtigt for mig i mit liv?

Det er meget almindeligt i perioder af ens liv at spørge “hvad er meningen med livet?” og måske også synes, at den kan være svær at få øje på. Det er jo trods alt et af de helt store eksistentielle spørgsmål og det kommer til os alene i kraft af, at vi er til. Det er dog også et spørgsmål, der kræver sit svar.

Fortvivl derfor ikke, hvis du overvældes af spørgsmålet om dit livs mening. Det viser kun, at du i høj grad er i live og forholder dig til dit eget liv. Spørgsmålet kan måske være et afsæt for at se på dit liv og finde ud af, hvordan du kan engagere dig i livet på en måske mere meningsfuld måde. Måske en måde at leve på for dig, der er mere i overensstemmelse med, hvem du er, hvad dine værdier er og hvordan du gerne vil bruge din begrænsede tid her på jorden.

Nogle mennesker har det ekstra svært ved at finde meningen med livet og oplever måske endog stor meningsløshed og jeg vil der anbefale professionel hjælp hos en, der kan guide dig, mens du søger og spørger.

Spørgsmålet “hvad er meningen med mit liv” kan det godt tage noget tid at finde et svar på, men er værd at undersøge nærmere. Vi taler jo trods alt om meningen med dit liv.

Abisko, N-Sverige

Hvad er meningen med livet?

For det enkelte menneske er det bydende nødvendigt, at ens eget personlige liv opleves meningsfuldt.

Denne mit eget livs helt personlige mening er dog ikke en definitiv størrelse eller en mening sat en gang for alle, tværtimod. Ligesom alt andet i livet forandrer sig, forandrer livets mening og formål sig også gennem tiden.

“Mit livs mening” er i et livshistorisk perspektiv skrøbelig som krystalglas. For de fleste mennesker er den der, men for mange er den der ikke, er der i glimt, kan hentes frem, forsvinder igen eller er på stand by.

Meningen med livet opstår først og fremmest på baggrund af gode erfaringer med at være i live og at være i livet. Dermed også af følelsesmæssige oplevelser af samhørighed med livet, af samhørighed med andre og oplevelse af at være en del af livet.

Meningen med livet er således en følelsesmæssige oplevelse af “at være hjemme”.

Meningen med livet kommer af at engagere sig i livet og af gode oplevelser af at være engageret i noget, der gør livet meningsfuldt. Det kommer fra vores livsprojekter, fra de små og store ting vi engagerer os i og fra de valg vi gør os. Det kommer af, hvordan vi spiller livets spil – hvordan vi spiller de kort i livet, der bliver os givet. Det kommer af vores værdier og hvordan vi engagerer os i livet på baggrund af disse.

Meningen med livet er dermed:

  • en erfaring af engagement i livet
  • en følelsesmæssig oplevelse af mening med livet .

Meningen med livet er vores helt egen, personlige, erfaringsbaserede og følelsesmæssige oplevelse af, at noget er meningsfuldt for os – at noget giver mening for os – at noget giver livet mening.

Forudsætningerne for et meningsfuldt liv

Livet giver os forudsætningerne for, at vi kan engagere os meningsfuldt i livet. Helt grundlæggende sker det fra vores allerførste tid på denne jord, typisk i kraft af vores forældres omsorg, kærlighed og kontakt, der viser os livet og hjælper os på vej i livet.

Sandsynligvis sker det allerede, når vores mor bærer på os og vi der oplever tryghed eller utryghed og om vi er ønsket eller ej. Selve det at blive født er vores første møde med livet udenfor vores mor og allerede dér fødes vi hver især med meget forskellige forudsætninger for og robusthed mht. at skulle give os i kast med livet. Ligesom selve vores allerførste møde med livet er meget forskellige.

Senere og sideløbende sker det i vores samvær og kontakt med de andre mennesker i verden, at vi “forføres” til på en meningsfuld måde at kunne være i livet og være en del af livet. Ideelt set oplever vi gennem en tryg tilknytning til vores forældre (og bedsteforældre, venner, dyr, natur og andre) tillid til os selv, til andre og til verden.

Meningen kan dog forsvinde helt eller delvist, dersom livet overvælder os med forhold, der spænder ben for os, ryster os og/eller vælter os omkuld. Typisk er det sygdom, bortgang, modgang, kriser, overgreb, katastrofer, mv.

For nogle kommer meningen med livet der dog aldrig helt. Børn og unge, der omsorgssvigtes, lever hos alkoholiserede/ misbrugende/ psykisk syge /- sårbare forældre eller lignende, mister helt eller delvist evnen til at engagere sig, have tillid til og være i kontakt med livet, sig selv og andre. Af den simple grund at der ikke er “nok gode erfaringer” med et meningsfuldt liv, fordi de ikke “inddrages nok” af andre i den meningsfulde del af livet. Med en usikker, utryg, ambivalent eller fraværende tilknytning hjælpes de ikke på en tryg, tillidsvækkende måde ind i livet.

At skabe sig selv og sit eget liv – at engagere sig meningsfuldt i livet – bliver da ofte et pinefuldt og ofte livslangt projekt. Hos nogen kan meningsløsheden ligge i dvale og blusse op ved modgang, hvorimod det hos andre er der som en konstant forgrund eller baggrundstone.

Livets mening med os

Når vi spørger os selv, hvad meningen er med livet, så spørger vi også om, hvad vi vil med livet. Men hvad vi vil med livet, er kun halvdelen af svaret på spørgsmålet om meningen med livet.

Den anden halvdel er, hvad livet vil med os. Vi fødes forskellige, vi har forskellige former for barndom, vi vokser op på forskellig vis og vi lever på meget forskellig måde. De ting, vi møder livet igennem, er meget forskellige og sker på forskellige tidspunkter, forskellige steder og under forskellige forhold.

Livet vil noget med os. Livet spørger os, udsætter os for glæder og sorger og til tider prøvelser, der er større end os selv. Hvordan vil vi forholde os til disse ting.

In a nutshell

Livet har som sådan ikke nogen mening. Livet er. Punktum.

Vores eget liv har som sådan heller ikke nogen mening, udover den mening vi selv giver det. En mening, der i øvrigt altid vil ske på baggrund af de tilstedeværende historiske og samfundsmæssige forhold.

Meningen med livet i en større sammenhæng: forpligtelse til at tage vare på os selv, på andre og på alt levende.

Selvom livet ikke har nogen a priori mening, dvs. en mening givet på forhånd for vort eget og andres liv, er vi dog alle født på denne blå planet kaldet Jorden.

Som menneske er vi det eneste dyr på jorden, der kan forholde sig til sig selv og til andre og i en global sammenhæng tage os af hele jorden, dens ressourcer og alle indbyggere. Dermed har vi en etisk og moralsk forpligtelse til at passe på hele jorden. En forpligtelse, der tilmed kan opleves meningsgivende og meningsfuld.

Måske er vi født med denne forpligtelse, måske ikke, men i det øjeblik vi ér født, er den os givet. Forpligtelsen til at tage vare på os selv, på andre og på planeten.

En forpligtelse, der samtidig angiver nogle bestemte værdier i den måde, vi må forholde os til Moder Jord, til dyrene, planterne og hinanden på, således at alt og alle får optimale udfoldelsesmuligheder.

Set fra et spirituelt, fællesskabs-orienteret synspunkt er meningen med livet dermed at være i livet, glæde sig over livet og stræbe mod at lidelse mindskes mest muligt for alle levende væsener.

Hvis du er i tvivl, så kig på klimaudfordringerne, biodiversitetskrisen og de forskellige såkaldte tipping points, der alle kalder på en fuldstændig – meningsfuld – ændring af den måde, vi er vant til at tænke på vores eget subjektive liv på. 

Meningen med livet i en individuel sammenhæng: at møde op til os selv, andre og livet.

Inden vi ved af det, så er der gået en uge, en måned, et år, et ti-år eller 50 år. Som med et knips med fingrene.

Vi har kun dette ene liv og meningen med vores eget liv er at leve det, at være i det og at undersøge, hvad det vil sige at være mig – at være et menneske – at være i live – og være i Livet.

Set fra et postmoderne, individ-orienteret eksistentielt synspunkt er meningen med livet at finde og udfolde vores autentiske essens, vores dybere kerne, om man vil. Mao., hvad synes jeg selv er vigtigt i mit liv – hvad giver mit liv mening – og hvordan kan jeg bedst muligt udtrykke det.

Værende i livet og engageret i livet, bliver meningen med livet da noget, vi selv skaber. Bla. gennem de valg  og fravalg, vi tager – gennem vores værdier og vores engagement.

Hvis du er i tvivl, så spørg din bedstemor – spørg en person, der er ramt af en livskritisk sygdom – spørg en person, der har mistet en elsket – spørg en døende.

Prøv at kigge på det senmoderne samfund og det materialistiske og individualistiske livssyn og den globale identitetskrise, som det har ført med sig. Meningen med livet finder vi ikke i dette samfunds livssyn – svaret på spørgsmål som, hvad det vil sige at være et menneske og hvordan lever vi bedst muligt – men må findes i en dybere, mere autentisk kontakt med livet, os selv og naturen.

Det paradoksale spørgsmål

"I don’t believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive"

Da der ikke er nogen mening med vores eget liv udover den, vi selv giver det, er spørgsmålet “hvad er meningen med livet?” et spørgsmål, der på mange måder ikke giver nogen mening. Sat på spidsen er det meningsløst at spørge, om mit liv har en mening.

Paradoksalt nok skal vi derfor ikke spørge os selv: “hvad er meningen med livet……..med mit liv?”, da svaret blot er et nyt spørgsmål: “hvad i dit liv er meningsfuldt for dig?” eller “hvordan kan det være, du oplever livet meningsløst?”. Svaret på disse spørgsmål fortæller dig, hvad der er meningen med livet. Og disse svar handler altid om kontakt og engagement med os selv, andre og livet og hvordan vi oplever den.

Hvis det imidlertid er svært for dig at opleve noget i dit liv som meningsfuldt, er det vigtigt at se på, hvordan du engagerer dig i livet og hvad der muliggør eller sandsynligvis nok også forhindrer dette engagement.

Det kan dog være svært at gøre alene og jeg kan opfordre dig til at gøre det med en psykolog, der er vant til at tale om disse ting.

Du kan til en start også kigge forbi min egen egen helt personlige opskrift på, hvad der udgør fundamentet for et meningsfuldt liv.

De forudsætninger, har jeg kort omtalt her:

Hvad er et meningsfuldt liv?

Eksistentiel sparring
Hvis du ønsker sparring på dit liv, er du velkommen til at kontakte mig her for en personlig samtale. Jeg har arbejdet med eksistentielle problemstillinger i mange år og tilbyder både enkeltstående samtaler, videokonsultation, mindre- og længerevarende forløb.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.