Meningen med livet

“Det er muligt at skabe mening i livet, og … selve det at gøre det giver god mening”

– Emmy van Deurzen-Smith

Hos de fleste dukker spørgsmålet om livets mening op af og til på samme måde som andre eksistentielle temaer gør. Det er meget forskelligt, hvornår og hvordan det gør. Spørgsmålet om meningen med livet dukker dog oftest op i ‘blå’ stunder, i refleksive perioder eller i perioder, der på forskellig vis byder på vemod, “stik i hjertet”, modgang eller smerte.

Der er også de, der beskæftiger sig med det (næsten) hele tiden, sammen med andre eksistentielle og spirituelle temaer. De er ligesom mig selv, der af den ene eller anden grund hele tiden har livets eksistentielle grundvilkår som baggrundsmusik. For mig selv var spørgsmålet “hvad er meningen med livet?” i mange år en Mark Knopfler bas-guitar solo, der farvede alt andet, jeg beskæftigede mig med og som jeg var nødt til at finde svaret på, førend livet for alvor kunne begynde at udfolde sig for mig.

Det er meget almindeligt i perioder af ens liv at spørge “hvad er meningen med livet?” og måske også synes, at den kan være svær at få øje på. Det er jo trods alt et af de helt store eksistentielle spørgsmål og det kommer til os alene i kraft af, at vi er til. Det er dog også et spørgsmål, der kræver sit svar.

Fortvivl derfor ikke, hvis du overvældes af spørgsmålet om dit livs mening. Det viser kun, at du i høj grad er i live og forholder dig til dit eget liv. Spørgsmålet kan måske være et afsæt for at se på dit liv og finde ud af, hvordan du kan engagere dig i livet på en måske mere meningsfuld måde. Måske en måde at leve på for dig, der er mere i overensstemmelse med, hvem du er, hvad dine værdier er og hvordan du gerne vil bruge din begrænsede tid her på jorden.

Nogle mennesker har det ekstra svært ved at finde meningen med livet og oplever måske endog stor meningsløshed og jeg vil der anbefale professionel hjælp hos en, der kan guide dig, mens du søger og spørger.

Spørgsmålet “hvad er meningen med mit liv” kan det godt tage noget tid at finde et svar på, men er værd at undersøge nærmere. Vi taler jo trods alt om meningen med dit liv.

Foto: Abisko, N-Sverige

Hvad er meningen med livet?

For det enkelte menneske er det bydende nødvendigt, at ens eget personlige liv opleves meningsfuldt.

Denne mit eget livs helt personlige mening er dog ikke en definitiv størrelse eller en mening sat en gang for alle.

“Mit livs mening” er i et livshistorisk perspektiv skrøbelig som krystalglas. For de fleste mennesker er den der, men for mange er den der ikke, er der i glimt, kan hentes frem, forsvinder igen eller er på stand by.

Meningen med livet opstår på baggrund af gode erfaringer med at være i live og at være i livet. Dermed også af følelsesmæssige oplevelser af samhørighed med livet, af samhørighed med andre og oplevelse af at være en del af livet.

Meningen med livet er en følelsesmæssige oplevelse af “at være hjemme”.

Meningen med livet kommer af at engagere sig (meningsfuldt) i livet og af gode følelsesmæssige oplevelser af at være engageret i noget, der gør livet meningsfuldt. Det kommer fra vores livsprojekter, fra de ting vi engagerer os i og fra de valg vi gør os. Det kommer af, hvordan vi spiller livets spil – hvordan vi spiller de kort i livet, der bliver os givet.

Meningen med livet er dermed:

  • en erfaring af engagement i livet
  • en følelsesmæssig oplevelse af mening med livet .
Meningen med livet er vores helt egen, personlige, erfaringsbaserede og følelsesmæssige oplevelse af, at noget er meningsfuldt for os – at noget giver mening for os – at noget giver livet mening.

Forudsætningerne for et meningsfuldt liv

Livet giver os forudsætningerne for, at vi kan engagere os meningsfuldt i livet. Helt grundlæggende sker det fra vores allerførste tid på denne jord, typisk i kraft af vores forældres omsorg, kærlighed og kontakt, der viser os livet og hjælper os på vej i livet.

Sandsynligvis sker det allerede, når vores mor bærer på os og vi der oplever tryghed eller utryghed og om vi er ønsket eller ej. Selve det at blive født er vores første møde med livet udenfor vores mor og allerede dér fødes vi hver især med meget forskellige forudsætninger for og robusthed mht. at skulle give os i kast med livet. Ligesom selve vores allerførste møde med livet er meget forskellige.

Senere og sideløbende sker det i vores samvær og kontakt med de andre mennesker i verden, at vi “forføres” til på en meningsfuld måde at kunne være i livet og være en del af livet. Ideelt set oplever vi gennem en tryg tilknytning til vores forældre (og bedsteforældre, venner, dyr, natur og andre) tillid til os selv, til andre og til verden.

Meningen kan dog forsvinde helt eller delvist, dersom livet overvælder os med forhold, der spænder ben for os, ryster os og/eller vælter os omkuld. Typisk er det sygdom, bortgang, modgang, kriser, overgreb, mv.

For nogle kommer meningen med livet der dog aldrig helt. Børn og unge, der omsorgssvigtes, lever hos alkoholiserede/ misbrugende/ psykisk syge /- sårbare forældre eller lignende, mister helt eller delvist evnen til at engagere sig, have tillid til og være i kontakt med livet og andre. Af den simple grund at der ikke er “nok gode erfaringer” med et meningsfuldt liv, fordi de ikke “inddrages nok” af andre i den meningsfulde del af livet. Med en usikker, utryg eller fraværende tilknytning hjælpes de ikke på en tryg, tillidsvækkende måde ind i livet.

At skabe sig selv og sit eget liv – at engagere sig meningsfuldt i livet – bliver da ofte et pinefuldt og ofte livslangt projekt. Hos nogen kan meningsløsheden ligge i dvale og blusse op ved modgang, hvorimod det hos andre er der som en konstant forgrund eller baggrundstone.

Livets mening med os

“Til syvende og sidst burde et menneske ikke spørge, hvad meningen med dets liv er, mennesket må hellere indse, at det selv spørges. Hvert menneske bliver spurgt af livet, og det kan kun svare ved at svare for sit eget liv; det kan kun svare livet ved at svare ansvarligt”

– Viktor Frankl

”Det er dét, vi er villige til at dø for, der sætter os i stand til at leve”

– Jørn Toustrup

Når vi spørger os selv, hvad meningen er med livet, så spørger vi også om, hvad vi vil med livet. Men hvad vi vil med livet, er kun halvdelen af svaret på spørgsmålet om meningen med livet.

Den anden halvdel er, hvad livet vil med os. Vi fødes forskellige, vi har forskellige former for barndom, vi vokser op på forskellig vis og vi lever på meget forskellig måde. De ting, vi møder livet igennem, er meget forskellige og sker på forskellige tidspunkter, forskellige steder og under forskellige forhold.

Livet vil noget med os. Livet spørger os, udsætter os for glæder og sorger og til tider prøvelser, der er større end os selv. Hvordan vil vi forholde os til disse ting.

Citatet ovenfor er af Viktor Frankl, der sad i koncentrationslejr under anden verdenskrig. Livet ville bestemt noget med ham, som han ikke selv havde bedt om og spurgte ham, igen og igen: hvordan vil dú møde det her? hvordan vil dú forholde dig til det her?

Vi giver selv livet mening

“Vi kan skelne mellem det, som fylder livet med mening, og det, som udgør selve grundlaget for, at meningen skal kunne fødes. Livet kan sammenlignes med en skål. Skålen er fyldt med det, som giver lyst og mening i livet. Længst nede i skålen ligger de vigtige relationer. Min familie, min hustru, mine børn og mine venner. Der findes også mine interesser, mit arbejde og min tro. Længere oppe i skålen finder jeg det, som jeg kan være foruden, men som samtidigt fylder mit liv med megen glæde. En kop kaffe på en cafe, en god bog eller en biltur gennem et imponerende landskab. Indholdet i skålen varierer fra menneske til menneske. I den henseende er livets mening privat. Hvert menneske ejer sin egen skål”

– Lars Björklund: Mod til at gøre ingenting

Værende i livet og engageret i livet, bliver meningen med livet noget, vi selv skaber (bla. gennem de valg, vi tager).

Vi giver dermed selv mening til livet. Ved at leve på en måde, der er meningsfuld for os – ved at leve autentisk, dvs. i overensstemmelse med os selv – bliver livet også meningsfuldt. I det øjeblik, vi selv formår at give livet indhold, vil livet også være meningsfuldt for os.

Det paradoksale spørgsmål

"I don’t believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive"

Joseph Campbell
Da der ikke er nogen mening med vores eget liv udover den, vi selv giver det, er spørgsmålet “hvad er meningen med livet?” et spørgsmål, der på mange måder ikke giver nogen mening. Sat på spidsen er det meningsløst at spørge, om mit liv har en mening.

Hvis vi ser bort fra filosofiske og intellektuelle overvejelser over spørgsmålet, så siger al erfaring at spørgsmålet som et ægte dybtfølt spørgsmål først viser sig, når vi oplever manglende mening med livet. Når livet synes meningsløst.

Paradoksalt nok skal vi derfor ikke spørge os selv: “hvad er meningen med livet……..med mit liv?”, da svaret blot er et nyt spørgsmål: “hvad i dit liv er meningsfuldt for dig?”, “hvordan kan det være, du oplever livet meningsløst?” eller “hvad giver livet mening for dig?”. Svaret på disse sidste spørgsmål fortæller dig, hvad der er meningen med livet. Hvis det imidlertid er svært for dig at opleve noget i dit liv som meningsfuldt, er det vigtigt at se på, hvordan du engagerer dig i livet og hvad der muliggør eller sandsynligvis nok også forhindrer dette engagement.

Det kan dog være svært at gøre alene og jeg kan opfordre dig til at gøre det med en psykolog, der er vant til at tale om disse ting.

Du kan til en start også kigge forbi min egen egen helt personlige opskrift på, hvad der udgør fundamentet for et meningsfuldt liv.

De forudsætninger, har jeg kort omtalt her:

Hvad er et meningsfuldt liv?

Eksistentiel sparring
Hvis du ønsker sparring på dit liv, er du velkommen til at kontakte mig her for en personlig samtale. Jeg har arbejdet med eksistentielle problemstillinger i mange år og tilbyder både enkeltstående samtaler, videokonsultation, mindre- og længerevarende forløb.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap