Psykolog Kim Bonnesen

Eksistentiel psykoterapi

ved erfaren autoriseret psykolog og certificeret psykoterapeut.

“Det er relationen, der helbreder”
– Irvin D. Yalom

Eksistentiel psykoterapi, samtaler og rådgivning

Overordnet

I eksistentiel psykoterapi undersøger vi sammen, hvordan du møder dit liv og hvad du oplever er svært for dig.

Det er din egen oplevelse af det at være til i det liv, der nu engang er dit, der er i centrum og vi vil løbende have fokus på, hvordan du kan træffe mere sunde og balancerede valg og tage et større ansvar for og medvirken i skabelse af dit eget liv.

Den enkelte samtale

I den enkelte samtale vil vi tage udgangspunkt i, hvad du har på hjerte netop i dag. Vi vil have fokus på, hvordan du ser, opfatter og oplever dig selv og verden ift. de udfordringer, som du står overfor. Samtalerne bliver dermed en undersøgende proces af oplevelser og erfaringer, tanker og selvforståelse, krop og adfærd.

Vi vil have fokus på, hvad der er meningsfuldt og værdifuldt for dig – hvad der er et godt liv for dig – og hvad du selv kan gøre for at opnå dette ud fra de muligheder, der nu engang er til stede i dit liv.

Da livet nu engang består både af muligheder og begrænsninger, vil vi også se på, hvordan du også kan leve med accept af det, der nu engang er dit liv.

Vi vil beskæftige os med de forskellige livsvilkår og eksistentielle temaer, der gælder for alle mennesker og som viser sig i dine udfordringer, f.eks. at vi former vores liv gennem vores eget engagement og de valg, vi træffer – at livet rammesættes af, at vi en dag dør – at vi alle både er alene og forbundne med andre – at der følger angst med at leve – at livet er fuldt af dilemmaer, etc.

Terapi som et møde

Samtalerne ser jeg som et møde mellem to mennesker og jeg vil bestræbe mig på at forholde mig ligefremt, åbent og direkte i dette møde. I de enkelte samtaler vil jeg i det hele taget byde ind med synspunkter og perspektiver og mine egne oplevelser og erfaringer med at være et menneske.

Eksistentiel psykologisk tilgang - en integrativ tilgang

Eksistentiel terapi er mere en bestemt opfattelse af det at være menneske – at vores udfordringer ofte handler om vores møde med livet – og er ikke bundet til nogen bestemt metode eller værktøjskasse. Således arbejder jeg både med den eksistentielle tilgang i en mere ‘rendyrket’ form med stort fokus på dig og dine oplevelser, men integrerer ofte også tilgangen i en mere pragmatisk tilgang til samtalerne, hvor jeg også er rådgivende, psykoedukerende, mv.

I alle mine samtaler indgår der flere af ovennævnte elementer, uanset hvad problemstillingen er. Der foregår også altid en eller anden form for dialog omkring, hvad det vil sige at være ‘mig’ i relation til den eller de problemstillinger, som der aktuelt kæmpes med. Vi har også fokus på den aktuelle livssituation og hvordan de pågældende problemstillinger viser sig. Og hvordan de mødes/ håndteres og hvilke ressourcer, der er til stede ift. at få et godt liv.

Andre af mine samtaler rummer langt større elementer af en mere egentlig eksistentiel refleksion og fordybelse over sig. Det sker især, når den person, jeg taler med, for alvor er ramt på det eksistentielle, f.eks. grundet livskrise, store belastninger, sorg, tab eller sygdom, svigt i barndommen, selvudvikling eller andet.

Min baggrund som eksistentiel psykolog og psykoterapeut

Jeg har selv altid haft en forkærlighed for det eksistentielle og for spørgsmålene, hvad vil det sige at være mig – at være et menneske – og at være i livet. Og hvad livet i øvrigt er for en størrelse?

Jeg valgte derfor også selv udover den psykologuddannelse og psykoterapeutuddannelse, som jeg havde i forvejen, at  uddanne mig som eksistentiel psykoterapeut gennem mange års egenterapi og supervision hos Ulla Giersing og Jørn Toustrup, begge eksistentielle psykologer. I dag er jeg fortsat i træning hos eksistentiel psykolog Bo Jacobsen.

Jeg har her på mit website (under menupunktet ressourcer ovenfor) skrevet en del om min egen forståelse af eksistentielle emner, som f.eks. livet, at være et menneske, kærlighed, valg, sorg og tab, at vi en dag skal dø, mv.

Samtaler

Jeg er meget inspireret af eksistentiel psykoterapi og dens dybe respektfulde forståelse af det at være et menneske. Da eksistentiel psykoterapi imidlertid ikke er en samlet teori og metode, bygger jeg lige så meget på min egen gennem livet levede, erfarede og opbyggede livs- og menneskeforståelse.

For mig er grundprincipperne i eksistentiel terapi en meningsfuld måde at skabe rammen for det terapeutiske rum og en meget meningsfuld måde for mig selv at arbejde på.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.