Psykolog Kim Bonnesen

At mestre livet bedst muligt

“Livet forstås baglæns, men må leves forlæns”

Hvordan mestrer vi livet?

Vi skal finde vej igennem livet – men vi skal også lære at begå os i livet og håndtere alle de udfordringer og tildragelser, som vi præsenteres for undervejs fra spæd og til gammel. At mestre livet kan ikke sættes på en enkelt formel, da der er flere forhold, der har betydning for, hvordan vi mestrer livet. Livet er en stor mundfuld og kan være fuld af problemstillinger, udfordringer, små og store begivenheder, valgsituationer og meget meget andet og det er ikke altid, at vi kan finde vejvisere undervejs.

Hvordan vi håndterer disse forhold afhænger først og fremmest af, hvem vi er og hvordan vi har lært os at begå os i livet og i forhold til livet. Det afhænger såvel af vores personlighed, som af de strategier og metoder, som vi bruger til at forholde os med. Herudover hænger det selvfølgelig også sammen med, hvad vi er ‘oppe imod’ i livet og hvordan vi evt. tidligere i livet har håndteret lignende forhold.

Overgange i livet

Alle mennesker oplever perioder, hvor vi selv eller vores omgivelser forandres. Der kan f.eks. være tale om de såkaldte overgange i livet, der ofte kræver ekstra ressourcer af os.

Overgange i livet kan f.eks. være konfirmation, at flytte hjemmefra, at flytte sammen, at begynde uddannelse, indkaldelse til værnepligt, at få et nyt job, at skifte job, at miste sit job, at slutte arbejdslivet, at blive forelsket, at indgå partnerskab, at blive gift, at blive gravid, at få børn, sygdom, handicap, funktionsændringer, andres sygdom, tab af partner, ægtefælles død, fødselsdage, overgangsalderen og alderdom.

Overgangene i livet er begivenheder, der følger af at leve. Det er begivenheder, der ikke nødvendigvis rammer alle (f.eks. at blive skilt eller blive konfirmeret), men de fleste af dem skal vi alle uundgåeligt forholde os til, da de hører til det at leve og udvikle sig som menneske gennem forskellige livsfaser.

Den samme ’overgang’ kan imidlertid betyde vidt forskelligt fra en person til en anden. Nogle knækker halsen eller viger tilbage for det, som andre tager som en sjov og spændende udfordring.

Livskriser og kritiske hændelser

Da vi er rustet forskelligt til livet og til begivenhederne i livet, kan ‘almindelige begivenheder’ (fx. at få barn, at få et arbejde, at få gode venner) for mange blive til livsforhold, som de har svært ved at håndtere på en meningsfuld måde.

Herudover bliver mange af os kastet ud i voldsomme hændelser, der på et splitsekund (eller over længere tid) forandrer os og vores liv forever. Der er tale om kritiske hændelser, der indtræffer som lyn fra en klar himmel og som uundgåeligt vælter os omkuld. Der er ofte også tale om hændelser, der stort set vil vælte alle mennesker omkuld.

Det er hændelser, som vi ikke kan forebygge eller tegne livsforsikring imod: at der sker os selv eller vores nærmeste dramatiske sundheds- eller livstruende ting.

Dog har vi selv indflydelse på, alene eller sammen med andre, hvordan vi også tackler disse hændelser og om og hvordan vi kommer igennem dem.

Eksistentiel og spirituel opvågnen

Mange erfarer, at netop modgang kan medføre et andet syn på livet. I modgangen, som følge af smerten og sorgen, som følge af vores naturlige helingsproces og på vej tilbage igen, bliver vi et andet menneske, end vi var for 5 minutter siden, 5 dage siden, 5 uger siden, 5 måneder siden, 5 år siden.

I den ensomhed, nøgenhed, sårbarhed og udsathed, som ofte følger af modgang, får vi ikke sjældent et andet syn på tingene, et andet perspektiv, en anden prioritering. Det er ikke ualmindeligt at blive mere accepterende, mere ydmyg og mere taknemmelig for det, man nu engang har. Ofte også forankret mere i det, der nu engang er ens liv.

Dette andet syn omfatter ofte også et andet syn på livet og ikke mindst længden af livet. Livet sættes i perspektiv af dets afslutning og selve livet og det at leve bliver meget dyrebart for os. Ikke som en tænkt ting (vi ved alle, at livet er begrænset og kan være svært undervejs), men som en oplevet og følt ting, hvilket gør hele forskellen.

Når det ikke lykkes for os

Når det ikke lykkes for os at håndtere livet og dagligdagen, eller kun delvist lykkes for os, mister vi os selv, mister perspektiv, orientering, mening, sammenhæng, bliver stressede og syge.

Efter sigende har der aldrig været så meget stress, angst, og depressive tilstande, kritiske og autoimmune sygdomme og årsagen hertil skyldes flere forhold. Et aspekt er den mad, vi indtager. Et andet aspekt er den kronisk støjende og stressende verden, vi lever i. Et tredje aspekt er vores egne vanskeligheder med at være os selv, acceptere os selv og tage vare på os selv, som på mange måder er et spejl af den kultur, vi lever i.

Herudover er der selvfølgelig væsentlige historiske, samfundsmæssige og økonomiske forhold, der kan ligge til grund (arbejdsmiljø, fordeling af goder, mulighed for behandling og en lang række andre forhold).

At det lykkes mindre godt at håndtere livet og dagligdagen skyldes næsten altid at belastningerne er større, end vi har ressourcer til at klare dem. At udfordringerne er mere overvældende. At vanskelighederne er fór store for os set i forhold til vores beredskab.

Antonovskys flodmetafor

Antonovsky har gjort sig overvejelser over, hvordan vi tackler vores dagligdag. Både den almindelige dagligdag og extraordinære og kritiske hændelser i livet. Hans begreber er udviklet på baggrund af interviews med personer, der overlevede ophold i koncentrationslejrene under 2. verdenskrig.

Antonovsky bruger ‘floden’ som et billede på vores dagligliv og hvordan vi kan tackle den.

I flg. Antonovsky er floden livets flod, som vi mennesker befinder os i. Vi fødes i floden, lever i floden og dør i floden. Floden er således selve livet og livets strøm, om man vil. At forsøge at komme op på land, betyder i denne sammenhæng forsøg på at undgå livet, undgå at leve.

Jeg forestiller mig selv, at nogle mennesker leger og boltrer sig i vandet og svømmer derudad; andre mennesker tager det stille og roligt inde på det lave vand og tager måske en enkelt strejftur ud på dybere vand i ny og næ; andre igen lærer aldrig at svømme, er bange for vandet og vil allerhelst op på land. Nogle prøver måske at finde en sten i vandet, de kan komme op på. Nogle går faktisk op på land og undgår dermed Livet(s strøm). Andre igen overraskes af strømhvirvler eller af undersøiske klipper.

Det er bestemt ikke helt ufarligt at være i floden og en af Antonovskys væsentligste pointer er, at livet handler om at lære at svømme – og at vi må være opmærksomme på, hvad der gør os hver især til gode svømmere.

En anden af Antonovskys centrale pointer er, at de, der klarer livet bedre end andre (lærer at svømme bedre end andre og klarer de forskellige overraskelser undervejs), er personer for hvem tilværelsen opleves (i) meningsfuld, (ii) til at forstå og (iii) til at håndtere – dvs. har en stærk følelse af det som Antonovsky kalder sammenhæng.

‘Sammenhæng’ er i øvrigt i Antonovskys optik det samme som ‘sundhedsfremme’, som bedst kan oversættes til “det gode liv”.

Når alt kommer til alt......

……så slipper vi ikke for at engagere os i livet, leve livet, opleve livet, få vores knubs, gøre os vores erfaringer og blive både glade og fortvivlede undervejs.

Vi kan forsøge at undgå livet og kan have vores ‘gode grunde’ dertil, men vi undslipper aldrig livet.

Vi slipper ikke for at være i det, der nu engang er og heller ikke for at være aktive og forholde os.

Sådan mestrer vi nu engang bedst livet.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.