Supervision og kurser

Hareskoven, walk and talk ved 9-tiden, maj måned

Supervision

 

"Vi søger de svar, vi tror, vi mangler. Men det vi mangler er spørgsmål, som kaster lys over de indre svar, vi allerede har"

- Jørn Toustrup

 

Jeg superviserer:

 

  • psykologer på vej mod autorisation (både individuelt, i gruppe og over Skype)
  • personalegrupper, der arbejder med mennesker (samtaler, rådgivning, pleje, mv.)
  • professonelles arbejde med pårørende
  • professionelle, der arbejder ud fra en eksistentiel tilgang eller som ønsker at dygtiggøre sig indenfor denne.

 

Jeg arbejder "metodefrit" og primært fasciliterende en proces, der befordrer refleksion, nærvær og fokus på her-og nu. Dette gør jeg pba., hvad der er mit eget ståsted i livet, ud fra mit eget eksistentielle og spirituelle livs- og menneskesyn og mangeårige arbejde i forskellige sammenhænge med mennesker, professionelle og organisationer, der arbejder med mennesker.

 

Jeg arbejder også med mindfulness, ikke mindst ens egen mindfulness-praksis.Kort fortalt vil det sige, at jeg arbejder med, at noget af det vigtigste i livet er at kunne være opmærksomt til stede ift. os selv og andre lige her og nu uden at dømme og med ro, accept og medfølelse. Når vi kan det - nogen kan det mere naturligt, andre skal øve sig i det i længere tid - åbner livet sig for os, som det nu engang er og dermed også muligheden for selv bevidst at vælge livet, ud fra de muligheder og begrænsninger, det konkrete liv nu engang indeholder for den enkelte.

 

Formålet med supervision er belysning og perspektivering af faglige emner, typisk af 'sager', men da jeg også har en eksistentiel baggrund, er det bestemt også muligt at tale om personlige forhold. Faktisk er det muligt i supervision at tage alt op, der direkte eller indirekte influerer på ens faglige arbejde og fag-personlige udvikling.

 

Jeg har kun mulighed for i mindre udstrækning at tilbyde supervision.

 

Kurser

 

Jeg tilbyder forskellige kurser, workshops, foredrag, cafe-møder, mindfulness-sessioner, undervisning og andet med baggrund i det, der nu engang optager mig og som jeg ved noget om.

 

Jeg har i særlig grad erfaring og viden indenfor disse områder:

 

  • livets psykologi; livshåndtering; eksistentiel psykologi my way
  • mindfulness
  • pårørende til psykisk sårbare; pårørendegrupper
  • arbejdet med frivillige
  • telefonrådgivning

 

 

Erfaren, autoriseret psykolog og psykoterapeut tilbyder rådgivning, samtaler og life-coaching, kurser og supervision.

Eksistentiel psykologi, mindfulness og compassion. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg/ København.