Psykoterapi

Tornetrask, Abisko, Nordsverige

Samtaler, rådgivning, life-coaching og terapi

 

"Go back and take care of yourself. Your body needs you, your feelings need you, your perceptions need you.

Your suffering needs you to acknowledge it. Go home and be there for all these things"

- Thich Nhat Hahn

 

Livets små og store udfordringer, sorger og glæder

 

På vores vej gennem livet skal vi handle og forholde os til mange ting. Lige så vigtigt er det dog også at møde og være i det, der nu engang er vores liv og hverdag og som vi oplever på vores vej.

 

Ved både at tilgodese det at handle og at være, kan vi ofte bedst muligt mestre og komme sikkert igennem livets udfordringer.

 

Jeg er især optaget af, hvordan vi bedst mestrer livet! Hvordan vi forholder os til de forandringer, sorger, glæder, forventninger og krav, der følger med livet og som vi uundgåeligt møder på vores vej! Hvordan vi træffer de bedste valg og hvordan vi lever i overensstemmelse med os selv! Hvordan vi får et godt liv med de muligheder og begrænsninger, der nu engang kendetegner vores liv og dagligdag!

 

Disse forhold kan vise sig på mange forskellige måder - både personligt, socialt, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt - men indebærer ofte udfordringer, vanskeligheder og dilemmaer af en vis personlig, eksistentiel eller spirituel tyngde og er typisk kendetegnet af en form for livs-stress, smerte, manglende orientering eller vanskeligheder med en selv eller livet, der kan være svære at bære alene.

 

Samtaler

 

Jeg arbejder med problemstillinger af både personlig og social, eksistentiel og spirituel, arbejdsmæssig og uddannelsesmæssig karakter. Som samtalepartner er jeg empatisk, respektfuldt lyttende, spørgende og kommenterende. Jeg guider på vej i et tempo, der er tilpasset dig, men med baggrund i mit eget temperament. Jeg har gode erfaringer med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre.

 

Nogle af de problemstillinger, som jeg især arbejder med, er:

  • eksistentielle udfordringer

(f.eks. kritisk sygdom, ledighed, manglende orientering i livet, ophør fra arbejdsmarkedet, skilsmisse, psykisk sårbarhed, forandring og udvikling af forskellig art og meget mere)

  • sociale og relationelle udfordringer

(f.eks. samvær, sociale udfordringer, par- og familievanskeligheder)

  • spirituelle problemstillinger

(f.eks. forholdet til livet, døden og kærligheden, meningen med livet)

  • pårørendeproblemstillinger

(hvordan er man den bedste pårørende, samtidig med man kan tage bedst muligt vare på sig selv)

 

Jeg griber altid problemstillinger an ud fra en forståelse af, at i bund og grund handler alle vores dilemmaer, vanskeligheder, sorger og bekymringer sig om dette ene, at vi er mennesker på vej gennem livet, der alle ønsker og prøver på at være i, forstå, møde og håndtere livet og konkrete problemstillinger i livet, så godt vi nu kan.

 

Disse forhold kan så til gengæld vise sig på mangfoldige måder, både store og små, overraskende, sorgfulde, forvirrende og glædelige måder.

 

Vi har allesammen et ønske om at komme sikkert og bedst muligt igennem disse ting, men opskriften på 'hvordan' følger ikke altid med, snarere tværtimod.

 

Til tider kan opgaven være for stor for os og derfor opsøger vi hjælp, støtte og vejledning fra andre, f.eks. en psykolog. Hvis du overvejer dette, kan du kigge forbi min kontakt-side.

 

Samtaler og mindfulness

 

Jeg har flere års erfaring med mindfulness- og meditation, hvilket også kan være en aktiv del af samtalerne. I forvejen ér det en integreret del af samtalerne, da min måde at være tilstede på både som psykolog, psykoterapeut og menneske er dybt præget af både en eksistentiel og en mindfulnessbaseret holdning.

 

F.eks. kan det være en god ide at starte en session med nogle minutters stilhed, således at du lettere kan få ro på nervesystemet, komme til stede og blivende nærværende mht., hvad der er vigtigt for dig. Vi kan f.eks. også starte med en kort guidet meditation eller en lidt længere guidet self-compassion meditation.

 

Praksisbaseret evidens

 

Mit faglige fokus er evidensbaseret og grunder sig på metoder, værktøjer, viden og erfaring, der er afprøvet i praksis og har dokumenteret effekt

 

Samtaler:

 

- i eget tempo

- skræddersyet med udgangspunkt i dig

- sparring, rådgivning og life-coaching alt efter problemstilling

- med fokus på både at mestre og at være

- personlig forandring og udvikling..

 

Tilskud fra 'danmark'

 

Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", giver "danmark" et tilskud på 300 kr. pr. samtale (max 7.200 kr. på 12 måneder), dersom du er omfattet af en af disse 11 kategorier. Tilskuddet forudsætter dog, at der er sket noget radikalt i dit liv som pårørende indenfor 1/2 - 1/1 år og at dette er baggrundne for samtalerne.

 

Du kan se mere herom her.

 

 

 

Erfaren, autoriseret psykolog og psykoterapeut tilbyder rådgivning, samtaler og life-coaching, kurser og supervision.

Eksistentiel psykologi, mindfulness og compassion. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg/ København.