Mindfulness

Vesterlyng, Sjælland, aftensol

At være opmærksomt tilstede i vores eget liv

 

"The practice of mindfulness is like a boat, and by practicing mindfulness, you offer yourself a boat.

As long as you continue to practice, as long as you stay in the boat, you will not sink or drown in the river of suffering."

- Thich Nhat Hanh

 

Mindfulness

 

Vi er altid til stede lige her og nu - der eksisterer nemlig kun lige her og nu. Men det er ikke altid, at vi er helt til stede og det er ikke altid, at vi er særlig opmærksomme på, hvordan vi er til stede. På den måde går vi ofte glip af det, der er lige her og nu, fordi vi egentlig er optaget af andre ting.

 

Når man arbejder bevidst med at være tilstede kaldes det ofte for 'mindfulness'. Mindfulness har eksisteret siden Buddhas tid og er en væsentlig del af mere end 2500 års buddhistisk psykologi og dens undersøgelse af, hvorfor og hvordan vi mennesker lider, kan få glæde i livet, hvordan vores bevidsthed fungerer og hvordan vi selv aktivt kan forholde os til vores liv.

 

Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også bedst forstår, når vi selv har oplevet og erfaret det. F.eks. kan forklaringer af, hvad det vil sige at køre på cykel, være gavnlige, hvis man ikke har prøvet det før, men det er ikke det samme som rent faktisk at køre på cykel. Eller som man siger indenfor buddhismen: fingeren, der peger på månen, er ikke månen.

 

Hvis du ikke selv har nogen erfaringer med mindfulness, kan forklaringer af, hvad mindfulness er, let virke noget luftige og måske uforståelige. Hvis du virkelig vil forstå, hvad mindfulness er, er det bedste selv at gøre sig erfaringer med mindfulness.

 

Hvad er mindfulness?

 

"The practice is always to go back to oneself"

- Thich Nhat Hahn

 

Mindfulness er bevidst opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik på os selv og på livet, som det er lige her og nu. En meget brugt definition på mindfulness af Jon Kabat- Zinn lyder således: ”At være opmærksom, på en bevidst måde, i nuet, på en accepterende og ikke vurderende måde.”

 

Mindfulness er det samme som at være opmærksom på, hvad der er til stede i dit liv lige her og nu. Opmærksomhed på ydre forhold, på din sindsstemning, på dine følelser og tanker, på din krop og på alt det, der i øvrigt optager dig lige nu i dette øjeblik, indeni dig og udenfor dig.

 

Formålet med mindfulness

 

At være mindful hjælper os til at være i livet og acceptere tilværelsen, som den er lige her og nu. Det har ofte en meget livsbekræftende effekt i sig selv. Derudover bruges mindfulness ofte som 'buffer' eller værn overfor depression, angst, stress, smerte og sorg i livet af forskellig art, hvor en mindful tilgang til os selv og til livet fungerer som ”lyset” i mørket, der forankrer os i os selv. En anden brugt sammenligning er, at vi bliver vores egen forælder ('mor' om man vil), der er der for os, når det er svært, hvilket gør det sværere lettere at bære.

 

Dog er det en væsentlig pointe med mindfuness, at netop ved at blive bedre til at være med det, der er - og ikke mindst være med det, der er svært i livet - bliver vi også mere rummelige og modtagende i forhold til alle de glædelige ting i livet. Det er ikke ualmindeligt, at en større taknemmelighed i forhold til livet og det, vi nu engang har, følger med i kølvandet på mindfulness-praksis.

 

Når du bliver mere opmærksom på, hvad du er optaget af, kan du også bedre være bedre til stede, hvilket er det egentlige formål med mindfulness. Når du er mere bevidst til stede, kan du også bedre være dig selv, som den du nu engang er. Du kan dermed bedre vælge, hvad der skal fylde i dit liv og hvad du vil prioritere i dit liv og hvad ikke. Mindfulness handler dermed ikke kun om at være, men hjælper også en til at blive bedre til at handle og håndtere livets problemstillinger.

 

Mindfulness(værdierne) og heartfulness

 

Det er vigtigt, når vi øver os i at være mindful tilstede, at vi samtidig gør det med baggrund i en ikke-dømmende og accepterende holdning til os selv, til andre og til livet. Dvs. gør det med forankring i vores hjerte. Dette kaldes ofte også for mindfulness-værdierne eller heartfulness. Mindfulness og heartfulness er tæt forbundne og heartfulness (f.eks. tålmodighed, accept, venlighed, medfølelse og (hjertets) forståelse) tilføjer mindfulness vigtige hjerte-kvaliteter, der ”blødgør” mindfulness.

 

Mit egen mindfulness-inspiration og praksis

 

"I am like a wave on the surface of the ocean"

 

Jeg blev selv introduceret til mindfulness-universet i foråret 2009 gennem Thich Nhat Hanhs bog 'The Miracle of Mindfulness' og netop hans tilgang har været en stor inspiration lige siden. Herudover er jeg dog også meget inspireret af især Jon Kabat-Zinn, Pema Chödrön

og Eckhart Tolle.

 

Jon Kabat-Zinn, Pema Chödrön og Thich Nhat Hahn siger alle meget vigtige ting med hensyn til det at være et menneske og leve det liv, der nu engang er vores med de muligheder og begrænsninger, et liv altid rummer. Selvom deres omdrejningspunkt er mindfulness, taler de også alle om kunsten at leve.

 

Da jeg både arbejder som deltids privatpraktiserende og som leder af en psykologisk rådgivning, hvor vi arbejder med mindfulness, søger jeg jævnligt inspiration forskellige tilgange til mindfulness, medfølelsespraksis og meditation, således at jeg både har mit eget faste mindfulness-ståsted, men også holder mig opdateret med andre tilgange.

 

Personligt begyndte jeg at arbejde med mindfulness på grund af alvorlig sygdom i mit eget liv og mindfulness har siden da været et anker i forbindelse med flere større livsomvæltninger. Udover at være et anker og et tilhørs- og tilflugtssted i forhold til overhovedet det at være et menneske og leve det liv, der nu engang er mig givet.

 

Selvom jeg har flere års mindfulness- og meditationserfaring er jeg, ud fra et ønske om at være en del af et Jon Kabat-Zinn-fællesskab og inspirationsforum, i gang med mindfulness-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness ved Århus Universitet.

 

 

Erfaren, autoriseret psykolog og psykoterapeut tilbyder rådgivning, samtaler og life-coaching, kurser og supervision.

Eksistentiel psykologi, mindfulness og compassion. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg/ København.