Psykologsamtaler med seniorer og ældre

Seniorer og ældre står i en fase i livet, der er kendetegnet ved sine helt egne udfordringer i tilværelsen. Der er heldigvis ofte meget hjælp at hente, f.eks. i fagforening, pensionskasse, hos kommunen, Ældre Sagen, familie, venner og netværk.

Processen starter allerede, mens vi stadigvæk er på arbejdsmarkedet og fortsætter, når vi bliver pensionister og for alvor skal finde nye måder at være i livet på.

Som seniorer og som ældre står vi overfor store omvæltninger og overfor, hvordan vi kan få det bedste ud af tilværelsen og leve det liv, vi ønsker, bedst muligt.

Der er som regel nok at tage fat på, både hvad angår økonomi, bolig, netværk, familie, sundhed og mentalt helbred. Om noget er det ofte både praktiske og store eksistentielle problematikker og udfordringer, som vi står overfor.

I denne proces kan vi ofte have gavn af at tale med en psykolog, der ved noget om, hvad der netop kendetegner denne fase af livet.

Problemstillinger knyttet til det at være senior og ældre 

Det er en stor livsfase med mange omvæltninger, som vi taler om, når vi taler om senior- og ældrelivet. Der er meget stor forskel på at blive senior og stadigvæk måske være i 50’erne og på arbejdsmarkedet – til at komme i 60’erne og måske ændre sit arbejds- og privatliv radikalt – og til for alvor at blive ældre.

Nogle af de problemstillinger, som jeg arbejder med, er:

  • senior og stadigvæk i arbejde
  • overgang fra arbejdsliv
  • eksistentielle problemstillinger
  • sundhed, sygdom og ensomhed
  • senior og pårørende
  • at blive ældre

Et godt liv som senior og som ældre

Når alt kommer til alt står seniorer og ældre overfor nøjagtig den samme udfordring, som alle andre også gør, nemlig, hvordan får vi et så godt liv som muligt med de muligheder og begrænsninger, der er netop i vores liv.

Derfor er det også vigtigt at pointere, at selvom der er helt særlige karakteristika ved den 3. alder, så er der stor forskel på, hvordan hver enkelt forstår og håndterer vores livsopgaver her og nu. Hvilket bla. handler meget om, hvordan vores netværk er, økonomi, pension, bolig, familie, helbred, livsforståelse og personlighed.

Jeg anbefaler ofte Irvin D. Yaloms fremragende livsbekræftende bog “Som at se på solen – at leve med døden”, som én måde at komme i gang med disse overvejelser på.

At tale med en psykolog 

Der kan være forskellige grunde til, at vi opsøger en psykolog. Fordi vi mangler en, der er os nær, fordi vi gerne vil “supplere” og måske aflaste andre, fordi vi ønsker en fagpersons professionelle synsvinkel og måske fordi vi søger en udenforståendes neutrale tilgang.

Som psykolog har jeg tavshedspligt og er vant til at tale om forskellige problemstillinger, hvoraf nogle ofte ret svære og eksistentielle. Jeg er vant til at tale om emner og områder, der ellers kan synes tabuiserede, måske svære at forstå eller navigere i eller være svære at være fortrolige med andre med.

I vores samtaler kan vi sammen arbejde med at finde nye perspektiver og måder at håndtere netop dine særlige udfordringer på.

psykolog-samtaler-med-seniorer-og-ældre