Profil

 

“The miracle is to walk on the earth”

– Thich Nhat Hanh

Jeg er 63 år og et værdibårent, roligt og rummende, eksistentielt og spirituelt søgende menneske.

Hele livet igennem har jeg været optaget af, hvordan vi mennesker forstår, møder og håndterer livet med dets forskellige forandringer og udviklingskrav – glæder og sorger – kriser, vanskeligheder og udfordringer – dilemmaer og valg.

Min personlige bagrund og interesse for dette er, at jeg også har haft mine knubs livet igennem og har måtte finde mine ben at stå på ift. de ting og udfordringer, som jeg har mødt både meget tidligt i mit liv og livet igennem.

Jeg er

  • uddannet cand.psych. fra KUA
  • autoriseret som psykolog af Socialministeriet
  • specialist i psykoterapi fra Dansk Psykolog Forening (5-årig efteruddannelse)
  • uddannet psykoterapeut (3-årig efteruddannelse)
  • uddannet mindfulness-instruktør fra Dansk Center for Mindfulness.

Herudover har jeg modtaget flerårig egenterapi og supervision hos Ulla Giersing og Jørn Toustrup.

Jeg arbejder som privatpraktiserende psykolog på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg og har været (deltids)privatpraktiserende siden 2004. Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen og modtager derfor ikke henvisninger fra lægen. Dog giver visse samtaler tilskud fra ‘danmark‘ (hvis du er medlem heraf).

Jeg er til daglig leder af Landsforeningen SINDs psykologiske rådgivning i København, hvor jeg har været leder siden 2006, hvorfor jeg kun er deltids privatpraktiserende.

Inden 2006 arbejdede jeg i næsten 20 år som psykolog med både børn, unge og voksne i flere forskellige organisatoriske-, kliniske- og terapeutiske jobs og sammenhænge.

Tavhedspligt og etik

Som alle psykologer har jeg tavshedspligt, men har dog som alle borgere og fagpersoner også i særlige situationer underretningspligt (hvis du er til fare for dig selv eller andre eller der er børn/unge involveret).

Herudover arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer.