Profil og metodisk tilgang

 

“The miracle is to walk on the earth”

– Thich Nhat Hanh

Profil

Jeg er 62 år og et værdibårent, roligt og rummende, eksistentielt og spirituelt søgende menneske.

Hele livet igennem har jeg været optaget af, hvordan vi mennesker forstår, møder og håndterer livet med dets forskellige forandringer og udviklingskrav – glæder og sorger – kriser, vanskeligheder og udfordringer – dilemmaer og valg.

Min personlige bagrund og interesse for dette er, at jeg også har haft mine knubs livet igennem og har måtte finde mine ben at stå på ift. de ting og udfordringer, som jeg har mødt både meget tidligt i mit liv og hele livet igennem.

Jeg er uddannet cand.psych. fra KU, autoriseret som psykolog af Socialministeriet, er specialist i psykoterapi og har en tre-årig terapeutisk efteruddannelse. Jeg har modtaget flerårig egenterapi og supervision hos Ulla Giersing og Jørn Toustrup.

Jeg arbejder som privatpraktiserende psykolog mandag aften, tirsdag formiddag og om fredagen på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg og har været (deltids)privatpraktiserende siden 2004. Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen og modtager derfor ikke henvisninger fra lægen. Dog giver visse samtaler tilskud fra ‘danmark‘ (hvis du er medlem heraf).

Udover at være privatpraktiserende psykolog er jeg til daglig leder af Landsforeningen SINDs psykologiske rådgivning i København, hvor jeg har været leder siden 2006.

Inden da arbejdede jeg i næsten 20 år som psykolog med både børn, unge og voksne i flere forskellige organisatoriske-, kliniske- og terapeutiske jobs og sammenhænge.

Metodisk tilgang

Jeg har mange års erfaring som psykolog og i mine samtaler bruger jeg mig selv, min arbejds- og livserfaring og hvad jeg nu engang har lært gennem årene som psykolog, samtalepartner og som menneske, som guideline for mine samtaler. Jeg har god erfaring med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre.

Mit fokus er altid at fascilitere en proces, der befordrer ro, nærvær, refleksion og opmærksomhed. Jeg arbejder ikke ud fra nogen bestemt metode andet end det, der nu engang opstår i samtalerne.

Tavhedspligt og etik

Som alle psykologer har jeg tavshedspligt, men har dog som alle borgere og fagpersoner også i særlige situationer underretningspligt (hvis du er til fare for dig selv eller der er børn/unge involveret).

Herudover arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer.