Livs- og menneskesyn

 

“Our appointment with life is in the present moment”

– Thich Nhat Hahn

Vores forpligtelse ift. hinanden

Vi er alle sammen beboere på den samme blå planet og alt på denne planet er forbundet med hinanden, både mennesker, dyr, planter, vand, luft og ressourcer. Og ligesom mennesket er et komplekst bio-psykosocialt væsen, er planeten også et sårbart øko-system.

Vi “svømmer” så at sige alle sammen i det samme hav og selv i egenskab af landfaste nomader er vi alle forbundne med hinanden.

I den udstrækning vi kan passe på Jorden, dens have, jord, luft, ressourcer, energier og alt det andet, der findes her – som var der før os og stadigvæk vil være der, efter at vi har forladt verden – i den udstrækning passer vi på os selv og hinanden og giver den næste generation de bedste muligheder for at leve et godt liv.

Vi er alle sammenhørige med hinanden og mit liv kan ikke adskilles fra andres liv, min tilværelse ikke fra andres tilværelse, min sundhed er afhængig af andres sundhed. Mit liv og hele min eksistens er afhængig af andres liv og eksistens, ikke kun menneskers, men andre dyr og alle levende organismer.

Selvom livet ikke har nogen a priori mening, dvs. en mening givet på forhånd for vort eget og andres liv, er vi dog født på denne blå planet kaldet Jorden.
Som menneske er vi det eneste dyr på jorden, der kan forholde sig til sig selv og til andre. Vi er også det eneste dyr på jorden, der kan tage os af andre dyr. Dermed har vi en etisk og moralsk forpligtelse til at passe på hele jorden og alle dens indbyggere

Vores forbundethed med hinanden

Denne forpligtelse kan tilmed opleves meningsgivende og meningsfuld. Måske er vi født med denne forpligtelse, måske ikke, men i det øjeblik vi ér født, er den os givet. Forpligtelsen til at tage vare på os selv, på andre og på planeten.

En forpligtelse, der samtidig angiver nogle bestemte værdier i den måde, vi må forholde os til Moder Jord, til dyrene, planterne og hinanden på: respektfuldt, anerkendende, ivaretagende og troværdigt.

Alting forandrer sig

Alt i livet forandrer sig og intet bliver ved med at være, som det er. Dette øjeblik er næsten allerede forbi og vi ved aldrig, hvad morgendagen bringer. Nogen gange bringer den gode ting, nogle gange glædelige ting og nogle gange ting, der gør ondt.

Uanset bringer tiden forandring og tab. Forandring af alder, krop og omgivelser. Tab af det, der er lige nu. Tab af det og dem, vi holder af. Sooner or later.

Livet er smerte og lidelse (den ene side af livets mønt)

Som en naturlig følge af forandring, af tab og af vores tilknytning til ting og personer oplever vi alle smerte og lidelse. Vi oplever det også som en naturlig følge overhovedet af det at være et menneske i livet, Lidelse er således en uundgåelig del af livet.

En vigtig pointe er dog her, at smerte er en ting, noget andet er, hvordan vi forholder os hertil. Vores forholdemåde kan gøre, at vi bedre kan være i det og have med det at gøre, men kan også gøre det smertelige værre.

“Selv om smerte er uundgåelig, er den lidelse, der ledsager den, valgfri. Det betyder, at den måde, vi vælger at være i relation til smerten på, gør en enorm forskel” Jon Kabat-Zinn i Mindfulness for begyndere.

Medfølelse med os selv og andre gør det nemmere for os at være med det, der er smerteligt og lidelsesfuldt.

Livet er et mirakel (den anden side af livets mønt)

Set fra livets synspunkt er livet blot livet. Men set fra et menneskets synspunkt er livet også en gave og et mirakel. En gave, der er os til låns. Et mirakel, der viser sig i både små og store ting, i vores evne til at se, gå, smage, opleve og være i live på denne vidunderlige blå planet Jorden.

Mindfulness – opmærksomt nærvær – kan gøre, at vi bedre kan omfavne denne gave og værdsætte, at livet er lige her og nu.

Værdigrundlag

 

“Our own life has to be our message”

– Thich Nhat Hahn

 

  • Vi er alle forbundne med hinanden, med andre dyr, med alle levende organismer og med hele jorden, i fortid, i nutid og i fremtid.
  • Vi har brug for kontakt med andre mennesker, der grunder sig på et autentiskt, medfølende, bekræftende og respektfuldt nærvær.
  • Vi må bestræbe os på at leve på en autentisk og meningsfuld måde.
  • Vi kan alle miste orienteringen, blive slået ud af kurs og have brug for støtte og vejledning til at genfinde os selv og livet.
  • Vi har selv stor indflydelse på, hvordan vi forholder os til både det glædelige og det smertefulde i livet.
  • Vi er alle sårbare overfor livet og må i sidste instans overgive os til, at livet er større, end vi selv er.
  • Overfor livets store lidelser kan vi i bedste fald håbe på at finde et tilflugtssted (refuge) og “a small measure of peace”.