At være i livet

Foto: Tornetrask, Abisko, Nord-Sverige

Rævens hemmelighed til Den lille Prins:
“Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”

– Antoine de Saint-Exupéry

Livets små og store udfordringer, sorger og glæder

På vores vej gennem livet skal vi forholde os til mange ting. Mange nye og spændende ting, mange dejlige og opløftende ting, men også nogle nok-så-udfordrende og måske oven i købet svære ting.

Det hører ligesom med til selve det at være i live, at vi allesammen oplever små og store udfordringer, sorger og glæder og at vi alle prøver at mestre dem, så vi godt, vi nu kan.

Ved både at tilgodese at handle og at være med det, der er svært for os, kan vi ofte bedst muligt mestre og komme sikkert igennem livets udfordringer.

Livets udfordringer kan vise sig på mange forskellige måder og både personligt, socialt, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. De indebærer dog ofte vanskeligheder og dilemmaer af en vis personlig, social, eksistentiel eller spirituel tyngde. De er typisk også kendetegnet af en form for livsstress, smerte, manglende orientering eller vanskeligheder med en selv eller livet, der kan være svære at navigere i eller bære alene.

Samtaler

Jeg er som samtalepartner empatisk, respektfuldt lyttende, spørgende og kommenterende. Jeg guider på vej i et tempo, der er tilpasset dig, men med baggrund i mit eget temperament. Jeg har gode erfaringer med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre.

Nogle af de problemstillinger, som jeg især arbejder med, er:

 • eksistentielle udfordringer (f.eks. kritisk sygdom, sorg, manglende orientering i livet, skilsmisse, psykisk sårbarhed, forandring og udvikling af forskellig art og meget mere)
 • arbejds- og studie tilknyttede problemstillinger af forskellig art (f.eks. stress, opsigelse, speciale-dødvande, mv.)
 • sociale og relationelle udfordringer (f.eks. samvær, sociale udfordringer, par- og familievanskeligheder)
 • psykologiske udfordringer (f.eks. identitet, selvværd, sårbarhed, opvækst i dysfunktionelt hjem med alkoholisme, fysisk/psykisk sygdom eller andet)
 • spirituelle problemstillinger (f.eks. forholdet til livet, døden og kærligheden, meningen med livet, væren-i-livet)
 • pårørendeproblemstillinger (hvordan er man den bedste pårørende, samtidig med man kan tage bedst muligt vare på sig selv)

Vi har allesammen et ønske om at komme sikkert og bedst muligt igennem de udfordringer, som vi kan stå i, men opskriften på ‘hvordan’ følger ikke altid med.

Til tider kan opgaven være for stor for os og derfor opsøger vi hjælp, støtte og vejledning fra andre, f.eks. en psykolog. Hvis du overvejer dette, kan du kigge forbi min kontaktside.

Jeg har i øvrigt en særlig webiste om, hvordan vi som mennesker håndterer livet – hvad meningen med livet er, hvad kærlighed, sorg og glæde er og hvad livets eksistentielle dimensioner og grundvilkår betyder for vores personlige liv – som du kan finde her. Den giver dig ikke svaret på, hvad du skal gøre, men måske noget inspiration på din vej gennem livet.

Videosamtaler

Jeg tilbyder videosamtaler, hvilket især kan være en fordel, hvis du bor langt væk eller af den ene eller anden grund har svært ved at møde op personligt.

Videosamtaler kan både bruges ved egentlige samtaleforløb og ved enkeltstående, evt. mere rådgivende samtaler.

Videosamtaler foregår via whereby, der er et GDPR-sikkert system, der er nemt at bruge. Det forudsætter blot, at du har en pc (eller smarthone eller lignende) med kamera og lyd. Jeg sender dig via mail et link til min personlige whereby-konto og ved samtalens start trykker du på linket og får straks adgang til mit ‘lokale’ hos whereby.

Evidensbaserede samtaler

Mit faglige fokus er evidensbaseret og grunder sig på metoder, værktøjer, viden og erfaring, der er afprøvet i praksis og har dokumenteret effekt.

Samtaler:

 • i dit eget tempo
 • skræddersyet med udgangspunkt i dig
 • terapi, sparring, rådgivning og life-coaching alt efter, hvad dine  problemstillinger er
 • fokus på at mestre gennem både at være og at handle
 • fokus på din personlige udvikling og din personlige vej gennem livet
 • med løbende check-in ift., om vi taler om det, du gerne vil tale om og om vi gør det på en måde, der er brugbart for dig.

Tilskud fra ‘danmark’

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, giver “danmark” et tilskud på 300 kr. pr. samtale (max 7.200 kr. på 12 måneder), dersom du er omfattet af en af disse 11 kategorier. Tilskuddet forudsætter dog, at der er sket noget radikalt i dit liv indenfor 1/2 – 1/1 år og at dette er baggrunden for samtalerne.

Du kan se mere herom her.

“danmark” giver efter samme kriterier som ovenfor også kr. 300 i tilskud til videosamtaler.