At være i livet

Foto: Tornetrask, Abisko, Nord-Sverige

Rævens hemmelighed til Den lille Prins:
“Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”

– Antoine de Saint-Exupéry

Livets små og store udfordringer, sorger og glæder

På vores vej gennem livet skal vi forholde os til mange ting. Mange nye og spændende ting, mange dejlige og opløftende ting, men også nogle nok-så-udfordrende og måske oven i købet svære ting.

Det hører ligesom med til selve det at være i live, at vi allesammen oplever små og store udfordringer, sorger og glæder og at vi alle prøver at mestre dem, så vi godt, vi nu kan.

Ved både at tilgodese at handle og at være med det, der er svært for os, kan vi ofte bedst muligt mestre og komme sikkert igennem livets udfordringer.

Livets udfordringer kan vise sig på mange forskellige måder og både personligt, socialt, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. De indebærer dog ofte vanskeligheder og dilemmaer af en vis personlig, social, eksistentiel eller spirituel tyngde. De er typisk også kendetegnet af en form for livsstress, smerte, manglende orientering eller vanskeligheder med en selv, andre eller livet, der til tider kan være svære at navigere i eller bære alene.

Samtaler

Jeg er som samtalepartner empatisk, respektfuldt lyttende, spørgende og kommenterende. Jeg guider på vej i et tempo, der er tilpasset dig, men med baggrund i mit eget temperament. Jeg har gode erfaringer med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre.

Nogle af de problemstillinger, som jeg især arbejder med, er:

Eksistentielle problemstillinger

Forandring udvikling og overgange i livet af forskellig art, forholdet til livet døden og kærligheden, meningen med livet, væren-i-livet, orientering i livet.

Herunder f.eks. også sygdom, sorg, at blive ældre, skilsmisse, opsigelse, sygemelding, livskriser.

Psykologiske-, sociale- og relationelle udfordringer

Identitet køn og alder, ensomhed, selvværd, depression, psykisk sårbarhed, opvækst i dysfunktionelt hjem med alkoholisme/fysisk/psykisk sygdom, sociale udfordringer, familieproblemstillinger..

Pårørende-problematikker

Grundvilkåret at være pårørende/ voksent barn/ søskende/ partner/ forælder/ bedsteforælder. Relationen til ens nærtstående.

Herunder f.eks. også belastningsreaktioner og at tage vare på sig selv.

Forskellige udfordringer blander sig ofte sammen og det kan ofte være svært at sige, hvornår noget er eksistentielt, personligt og/eller relationelt. Ovennævnte er derfor kun én måde at beskrive på, hvad jeg arbejder med.

Opvækst i en dysfungerende familie med alkoholisme eller psykisk sygdom giver f.eks. varige mén på mange fronter. Kritisk sygdom er ofte både meget eksistentielt, men da også personligt og socialt. Det samme gælder f.eks. opsigelse.

Men ovennævnte eksempler giver måske en ide om, hvad jeg arbejder med. Hvis din problemstilling ikke fremgår ovenfor, er du selvfølgelig  stadigvæk velkommen til at kontakte mig mhp. at høre ad, om jeg måske er den rette samtalepartner for dig. Du finder min kontaktformular her.

Vi har allesammen et ønske om at komme sikkert og bedst muligt igennem de udfordringer, som vi kan stå i, men opskriften på ‘hvordan’ følger ikke altid med.

Til tider kan opgaven være for stor for os og derfor opsøger vi hjælp, støtte og vejledning fra andre, f.eks. en psykolog. Hvis du overvejer dette, kan du kigge forbi min kontaktside her.

Jeg har i øvrigt en særlig webiste om, hvordan vi som mennesker håndterer livet – hvad meningen med livet er, hvad kærlighed, sorg og glæde er og hvad livets eksistentielle dimensioner og grundvilkår betyder for vores personlige liv – som du kan finde her. Den giver dig ikke svaret på, hvad du skal gøre, men måske noget inspiration på din vej gennem livet.

Videosamtaler

Jeg tilbyder videosamtaler, hvilket især kan være en fordel, hvis du bor langt væk eller af den ene eller anden grund har svært ved at møde op personligt. Her under covid-19 kan det også være en fordel.

Videosamtaler kan både bruges ved enkeltstående, evt. mere rådgivende samtaler og ved egentlige samtaleforløb .

Videosamtaler foregår via whereby, der er et GDPR-sikkert system, der er nemt at bruge. Det forudsætter blot, at du har en pc (eller smarthone eller lignende) med kamera og lyd. Jeg sender dig via mail et link til min personlige whereby-konto og ved samtalens start trykker du på linket og får straks adgang til mit ‘lokale’ hos whereby.

Walk and talk

Samtaler kan få en anden dimension over sig, når man samtidig går. Fra mit lokale er der ca. 10-12 minutters gang ad en hyggelig gå- og cykelsti ned til den grønne Solbjerg Kirkegård og ca. 7 minutter til den grønne og luftige Frederiksberg have.

Mange mennesker holder af at gå og det kan til tider være lettere at tale om selv meget personlige emner, når vi samtidig går under den åbne himmel og overladt til vind og vejr. Ikke mindst mere eksistentielle- og spirituelle problemstillinger ‘kalder’ næsten nogen gange på en gåtur samtidig.

Evidensbaserede samtaler

Mit faglige fokus er evidensbaseret og grunder sig på metoder, værktøjer, viden og erfaring, der er afprøvet i praksis og har dokumenteret effekt.

Samtaler:

  • i dit eget tempo
  • skræddersyet med udgangspunkt i dig
  • terapi, sparring, rådgivning og life-coaching alt efter, hvad dine  problemstillinger er
  • fokus på at mestre gennem både at være og at handle
  • fokus på din personlige udvikling og din personlige vej gennem livet
  • med løbende check-in ift., om vi taler om det, du gerne vil tale om og om vi gør det på en måde, der er brugbart for dig.

Tavhedspligt og etik

Som alle psykologer har jeg tavshedspligt, men har dog som alle borgere og fagpersoner også i særlige situationer underretningspligt (hvis du er til fare for dig selv eller andre eller der er børn/unge involveret).

Herudover arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer.