Psykologsamtaler med seniorer og ældre

Seniorer og ældre står i en fase i livet, der er kendetegnet ved sine helt egne udfordringer i tilværelsen. Der er heldigvis ofte meget hjælp at hente, f.eks. i fagforening, pensionskasse, hos kommunen, Ældre Sagen, familie, venner og netværk.

Processen starter allerede, mens vi stadigvæk er på arbejdsmarkedet og fortsætter, når vi bliver pensionister og for alvor skal finde nye måder at være i livet på.

Som seniorer og som ældre står vi overfor store omvæltninger og overfor, hvordan vi kan få det bedste ud af tilværelsen og leve det liv, vi ønsker, bedst muligt.

Der er som regel nok at tage fat på, både hvad angår økonomi, bolig, netværk, familie, sundhed og mentalt helbred. Om noget er det ofte både praktiske og store eksistentielle problematikker og udfordringer, som vi står overfor.

I denne proces kan vi ofte have gavn af at tale med en psykolog, der ved noget om, hvad der netop kendetegner denne fase af livet.

Problemstillinger knyttet til det at være senior og ældre 

Det er en stor livsfase med mange omvæltninger, som vi taler om, når vi taler om senior- og ældrelivet. Der er meget stor forskel på at blive senior og stadigvæk måske være i 50’erne og på arbejdsmarkedet – til at komme i 60’erne og måske ændre sit arbejds- og privatliv radikalt – og til for alvor at blive ældre.

Du kan nedenfor læse om nogle af disse problemstillinger.

Senior og stadigvæk i arbejde

Er du i 60’erne, er du nok begyndt at gøre dig overvejelser over, hvor længe du kan, skal og har lyst til at blive med at arbejde. Dvs. måske og måske ikke. Gøre dig overvejelser, om du skal arbejde med det, som du gør nu, måske drosle ned eller måske blive selvstændig. Eller måske ville du gerne gå ned i tid eller helt slippe arbejdsmarkedet i morgen, hvis du kunne?!

De udfordringer, som vi står i, når vi er i 60’erne, opleves vidt forskellige, ligesom vores behov, ønsker og muligheder ofte er ret forskellige. Uanset er det en livsperiode med sine helt egne karakteristika.

Overgang fra arbejdsliv

Overgangen fra arbejdsmarkedet til en aktiv pensionisttilværelse betyder for nogle øget livskvalitet, måske en mere rolig omstilling og en befrielse for at deltage i det ellers så hurtige samfund omkring en. For andre kan det udgøre en større livskrise. Der kan være tab og sorg forbundet med den nye livssituation og det kan være svært at finde opskriften på et nyt godt liv efter arbejdslivet.

“For nogle er det en velsignelse endelig at slippe for jobbet og endelig at have fri til at gøre, hvad de har lyst til. For andre er det en fysisk nødvendighed. Og andre igen har svært ved at få det hele til at give mening, når der ikke længere er ’brug’ for dem” (Information 3.8.2019).

Sundhed og sygdom

I den 3. alder bliver sundhed og sygdom ofte meget påtrængende. Både mental og fysisk sundhed bliver vigtig, både for at holde sig igang og for at forebygge.

Men i det hele taget spiller sygdom ofte en større og nogle gange meget mere afgørende rolle i vores liv, end tidligere. Sygdomme og/eller fysiske skavanker bliver ofte en del af hverdagen.

Når ældre bliver ældre

Efterhånden som vi bliver ældre, bliver det også sværere at følge med, vi bliver hurtigere trætte, magter ikke så meget, bliver lettere forvirrede og kan have sværere ved at overskue tingene. Disse ting balanceres i bedste fald af taknemmelighed, accept og et nogenlunde helbred.

Livet er da lige her og nu. Det meste af livet er levet og det er et åbent spørgsmål, hvor meget tid vi har tilbage at leve i.

Ensomhed og utilstrækkelighed

Ensomhed har mange ansigter og kan være en fortvivlende følelse. Når vi kommer op i årene, kan vi også opleve os som usynlige og uden værdi i samfundets øjne og usynlige i andres øjne. Som kvinde mærker man ofte også at alderen gør ens køn usynlig.

Nogle har et anstrengt forhold til deres børn, har ikke børn eller ser dem ret og slet ikke så tit, som de kunne ønske sig. Familie og venner falder fra og det kan være svært at få nye venner. Selv i et forhold kan man opleve sig alene og ensom. Andre igen ér helt alene, hvilket kan opleves som en nærmest livstruende ensomhed.

Eksistentielle problemstillinger

Livets store eksistentielle og spirituelle spørgsmål melder sig i denne periode af livet med al sin kraft:

  • livet, der er gået, og som vi aldrig får tilbage
  • fortrydelser over ting, vi gjorde eller ikke fik gjort
  • hemmeligheder eller skjulte ønsker, som vi har båret på livet igennem
  • vores egen og andres sygdom og afsked med livet
  • hvad er egentlig meningen med det hele og hvad skal bære mig igennem, både når livet er godt, men også når det er svært?
  • accept, livsværdier og taknemmelighed kan blive centrale temaer
Pårørende

Mange er eller bliver pårørende til en person, der står dem nær. Det gælder også for seniorer og ældre, at mange bliver pårørende til deres partner eller ægtefælle på et tidspunkt. Pårørende til en med en fysisk eller psykisk sygdom eller nogen gange både-og.

Andre er eller bliver pårørende til f.eks. deres børn, børnebørn eller forældre, dersom de lever.

Et godt liv som senior og som ældre

Når alt kommer til alt står seniorer og ældre overfor nøjagtig den samme udfordring, som alle andre også gør, nemlig, hvordan får vi et så godt liv som muligt med de muligheder og begrænsninger, der er netop i vores liv.

Derfor er det også vigtigt at pointere, at selvom der er helt særlige karakteristika ved den 3. alder, så er der stor forskel på, hvordan vi forstår og håndterer vores livsopgaver her og nu. Hvilket bla. handler meget om, hvordan vores netværk er, økonomi, pension, bolig, familie, helbred, livsforståelse og personlighed.

Jeg anbefaler ofte Irvin D. Yaloms fremragende livsbekræftende bog “Som at se på solen – at leve med døden”, som én måde at komme i gang med disse overvejelser på.

At tale med en psykolog 

Der er nu ikke noget som at med en af sine aller-kæreste eller med en god ven eller veninde. De kender en, man kender dem og har ofte fortrolighed, historie og oplevelser sammen.

Der kan være forskellige grunde til, at vi opsøger en psykolog – fordi vi mangler en, der er os nær, fordi vi gerne vil “supplere” og måske aflaste andre, fordi vi ønsker en fagpersons professionelle synsvinkel og måske fordi vi søger en udenforståendes neutrale tilgang.

Som psykolog har jeg tavshedspligt og er vant til at tale om forskellige problemstillinger, hvoraf nogle ofte ret svære og eksistentielle. Jeg er vant til at tale om emner og områder, der ellers kan synes tabuiserede, måske svære at forstå eller navigere i eller være svære at være fortrolige med andre med.

I vores samtaler kan vi sammen arbejde med at finde nye perspektiver og måder at håndtere netop dine særlige udfordringer på.

psykolog-samtaler-med-seniorer-og-ældre