Foto: Tornetrask, Abisko, Nord-Sverige

At være i livet

“Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”

Antoine de Saint-Exupéry: "Den lille prins"

Livets små og store udfordringer, sorger og glæder

På vores vej gennem livet skal vi forholde os til mange ting. Mange nye og spændende ting, mange dejlige og opløftende ting, men også nogle nok-så-udfordrende og måske oven i købet svære ting.

Det hører ligesom med til selve det at være i live, at vi allesammen oplever små og store udfordringer, sorger og glæder og at vi alle prøver at mestre dem, så vi godt, vi nu kan.

Ved både at tilgodese at handle og at være med det, der er svært for os, kan vi ofte bedst muligt mestre og komme sikkert igennem livets udfordringer.

Livets udfordringer kan vise sig på mange forskellige måder og både personligt, socialt, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. De indebærer dog ofte vanskeligheder og dilemmaer af en vis personlig, social, eksistentiel eller spirituel tyngde. De er typisk også kendetegnet af en form for livsstress, smerte, manglende orientering eller vanskeligheder med en selv, andre eller livet, der til tider kan være svære at navigere i eller bære alene.

Samtaler

Som samtalepartner lægger jeg vægt på at lytte, undre mig, spørge og kommentere og på forskellig vis give støtte og perspektiver. Jeg lægger samtidig stor vægt på den fælles dialog og den gensidige refleksion.

I mine samtaler fremstår jeg som empatisk og tillidsvækkende, nærværende og opmærksom, rolig og tålmodig, forstående og livsklog.

Jeg har gode erfaringer med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre og arbejder med en lang række problemstillinger, som f.eks. personlige, sociale, familiemæssige, eksistentielle, arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige problemstillinger.

Nogle af de problemstillinger, som jeg arbejder med, er:

Eksistentielle problemstillinger

Mit speciale er på mange måder de eksistentielle dilemmaer, udfordringer og problemstillinger, som følger af at være et menneske:

 • eksistentielle kriser og udfordringer 
 • forandring, udvikling og overgange i livet af forskellig art
 • forholdet til livet, døden og kærligheden
 • meningen med livet, væren-i-livet, orientering i livet
 • livskritisk- og livstruende sygdom
 • ensomhed 
 • tab og sorg
 • køn, identitet og alder
 • at være ung voksen, at være i midten af livet, at blive senior og at være ældre
 • livs- og udviklingskriser
 • nysgerrighed ift. livet.

Psykologiske-, relationelle-, sociale- og arbejdsmæssige udfordringer

Livets eksistentielle udfordringer til os som mennesker viser sig også på mange forskellige psykologiske-, relationelle-, sociale- og arbejdsmæssige måder:

 • opvækst i dysfunktionelt hjem med alkoholisme/fysisk/psykisk sygdom
 • at være adoptivbarn
 • som dreng at have været udsat for sexuelt overgreb
 • psykisk sårbarhed
 • sociale- og arbejdsmæssige udfordringer
 • familie-og parproblemstillinger, skilsmisse
 • stress, sygemelding, opsigelse og udbrændthed.

Pårørende problematikker

Jeg har i mange år arbejdet med pårørende til psykisk syge og sårbare og de senere år også pårørende til personer med en fysisk livskritisk- eller livskritisk sygdom:

 • grundvilkåret at være pårørende
 • at være voksent barn/ søskende/ partner/ forælder/ bedsteforælder
 • relationen til ens nærtstående
 • at passe på sig selv som pårørende.

Videosamtaler

Jeg tilbyder videosamtaler, hvilket især kan være en fordel, hvis du bor langt væk eller af den ene eller anden grund har svært ved at møde op personligt. Her under covid-19 kan det også være en fordel.

Videosamtaler kan både bruges ved enkeltstående, evt. mere rådgivende samtaler og ved egentlige samtaleforløb .

Videosamtaler foregår via whereby, der er et GDPR-sikkert system, der er nemt at bruge. Det forudsætter blot, at du har en pc (eller smarthone eller lignende) med kamera og lyd. Jeg sender dig via mail et link til min personlige whereby-konto og ved samtalens start trykker du på linket og får straks adgang til mit ‘lokale’ hos whereby.

Walk and talk

Samtaler kan få en anden dimension over sig, når man samtidig går. Fra mit lokale er der ca. 10-12 minutters gang ad en hyggelig gå- og cykelsti ned til den grønne Solbjerg Kirkegård og ca. 7 minutter til den grønne og luftige Frederiksberg have.

Mange mennesker holder af at gå og det kan til tider være lettere at tale om selv meget personlige emner, når vi samtidig går under den åbne himmel og overladt til vind og vejr. Ikke mindst mere eksistentielle- og spirituelle problemstillinger ‘kalder’ næsten nogen gange på en gåtur samtidig.

Evidensbaserede samtaler

Mit faglige fokus er evidensbaseret og grunder sig på metoder, værktøjer, viden og erfaring, der er afprøvet i praksis og har dokumenteret effekt.

Samtaler:

 • i dit eget tempo
 • skræddersyet med udgangspunkt i dig
 • terapi, sparring, life-coaching, samtalepartner eller rådgivning
 • fokus på at mestre gennem både at være og at handle
 • fokus på din personlige udvikling og din personlige vej gennem livet
 • med løbende check-in ift., om vi taler om det, du gerne vil tale om og om vi gør det på en måde, der er brugbart for dig.

Faglig tilgang

Foto: udsigt ud over Øresund

Tavshedspligt og etik

Som alle psykologer har jeg tavshedspligt, men har dog som alle borgere og fagpersoner også i særlige situationer underretningspligt (hvis du er til fare for dig selv eller andre eller der er børn/unge involveret). Herudover arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer.

Livs- og menneskesyn og værdigrundlag

Foto: træer i Gribskov, N-Sjælland

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap