Foto: Tornetrask, Abisko, Nord-Sverige

30+ års psykologerfaring

"All we have to decide is what to do with the time that is given us" 

J.R.R.Tolkien: "Ringenes herre"

Jeg har 60+ års livserfaring, 30+ års erfaring som psykolog og 20+ års erfaring som certificeret psykoterapeut. Herudover 10+ års erfaring med nærværs- og selfcompassion praksis.

Jeg arbejder med baggrund i både faglig viden og egen erfaring med livet. Se mere om min faglige tilgang her og om min livs- og menneskeforståelse og mit værdigrundlag her. Jeg har gode erfaringer med at tale både med kvinder og mænd og med unge, voksne, seniorer og ældre. 

At være i livet

“Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet”

Antoine de Saint-Exupéry: "Den lille prins"

Livets små og store udfordringer, sorger og glæder

På vores vej gennem livet skal vi forholde os til mange ting. Mange nye og spændende ting, mange dejlige og opløftende ting, men også nogle nok-så-udfordrende og måske oven i købet svære ting.

Det hører ligesom med til selve det at være i live, at vi alle sammen oplever små og store udfordringer, sorger og glæder og at vi alle prøver at mestre dem, så vi godt, vi nu kan.

Livets udfordringer kan vise sig på mange forskellige måder og både personligt, socialt, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. De indebærer dog ofte vanskeligheder og dilemmaer af en vis personlig, social, eksistentiel eller spirituel tyngde.

De er typisk også kendetegnet af en form for livsstress, smerte, manglende orientering eller vanskeligheder med en selv, andre eller livet, der til tider kan være svære at navigere i eller bære alene.

Samtaler

Som samtalepartner lægger jeg vægt på at lytte, undre mig, spørge og kommentere og på forskellig vis give støtte og perspektiver, idet jeg samtidig lægger stor vægt på den fælles dialog og den gensidige refleksion. Jeg har gode erfaringer med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre og arbejder med en lang række problemstillinger, som f.eks. personlige, sociale, familiemæssige, eksistentielle, arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige problemstillinger. I mine samtaler vil du få hjælp til:
 • at kunne forstå dine udfordringer og få perspektiv på din livssituation
 • at håndtere livets og hverdagens udfordringer
 • at få større autenticitet, sundhed og balance i dit liv
 • at blive mere nærværende og mere self-compassionate overfor dig selv.
Jeg lægger stor vægt på, hvordan vi kan forstå og mestre tilværelsen med baggrund i den aktuelle livssituation og egne ressourcer.

Nogle af de problemstillinger, som jeg arbejder med, er:

Eksistentielle problemstillinger

Samtaler til dig, der er optaget af tilværelsens mere eksistentielle forhold:

 • eksistentielle kriser og udfordringer 
 • forandring, udvikling og overgange i livet af forskellig art
 • forholdet til livet, døden og kærligheden
 • meningen med livet, væren-i-livet, orientering i livet
 • livskritisk- og livstruende sygdom
 • ensomhed 
 • tab og sorg
 • køn, identitet og alder
 • at være ung voksen, at være i midten af livet, at blive senior og at være ældre
 • livs- og udviklingskriser
 • nysgerrighed ift. livet.

Psykologiske-, relationelle-, sociale- og arbejdsmæssige udfordringer

Samtaler til dig, der har forskellige hverdagslige udfordringer:

 • opvækst i dysfunktionelt hjem med alkoholisme/fysisk/psykisk sygdom
 • at være adoptivbarn
 • som dreng at have været udsat for sexuelt overgreb
 • psykisk sårbarhed
 • sociale- og arbejdsmæssige udfordringer
 • familie-og parproblemstillinger, skilsmisse
 • stress, sygemelding, opsigelse og udbrændthed.

Pårørende problematikker

Samtaler til dig, der er pårørende:

 • grundvilkåret at være pårørende
 • at være voksent barn/ søskende/ partner/ forælder/ bedsteforælder
 • relationen til ens nærtstående
 • at passe på sig selv som pårørende.

Psykologsamtaler eller psykoterapi?!

Jeg er både uddannet psykolog og psykoterapeut og skelner i de enkelte samtaler ikke imellem, om jeg har en psykologsamtale eller en terapi-session.

Det er næsten altid en eller anden form for problematik eller udfordring i livet eller med at være i livet, der ligger bag henvendelser til mig og den fælles opgave er da at afklare, hvad der ønskes hjælp med og hvad jeg kan byde ind med.

Videosamtaler

Jeg tilbyder videosamtaler, hvilket især kan være en fordel, hvis du bor langt væk eller af den ene eller anden grund har svært ved at møde op personligt. Her under covid-19 kan det også være en fordel.

Videosamtaler kan både bruges ved enkeltstående, evt. mere rådgivende samtaler og ved egentlige samtaleforløb .

Videosamtaler foregår via whereby, der er et GDPR-sikkert system, der er nemt at bruge. Det forudsætter blot, at du har en pc (eller smarthone eller lignende) med kamera og lyd. Jeg sender dig via mail et link til min personlige whereby-konto og ved samtalens start trykker du på linket og får straks adgang til mit ‘lokale’ hos whereby.

Walk and talk

Samtaler kan få en anden dimension over sig, når man samtidig går. Fra mit lokale er der ca. 10-12 minutters gang ad en hyggelig gå- og cykelsti ned til den grønne Solbjerg Kirkegård og ca. 7 minutter til den grønne og luftige Frederiksberg have.

Mange mennesker holder af at gå og det kan til tider være lettere at tale om selv meget personlige emner, når vi samtidig går under den åbne himmel og overladt til vind og vejr. Ikke mindst mere eksistentielle- og spirituelle problemstillinger ‘kalder’ næsten nogen gange på en gåtur samtidig.

Tavshedspligt og etik

Som alle psykologer har jeg tavshedspligt, men har dog som alle borgere og fagpersoner også i særlige situationer underretningspligt (hvis du er til fare for dig selv eller andre eller der er børn/unge involveret). Herudover arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer.

Faglig tilgang

Foto: udsigt ud over Øresund

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap