Priser og tilskud

Priser 

Individuelle samtaler: kr. 1100 (for 60 min.).

Individuelle samtaler med rabat: kr. 850 (til dig, der er arbejdsledig, på kontanthjælp eller studerende).

Video- og telefonsamtaler: samme pris som ovenfor.

Parsamtaler: kr. 1200 for 60 min. Tid, der aftales derover, f.eks. fem kvarter, betales tilsvarende proportionalt.

Sundhedsforsikringer og bevillinger af forskellig art: efter aftale.

Supervision: kr. 1200 pr. time.

Foredrag, workshops, mv. aftales altid konkret.

Betaling 

Honorar indbetales til Merkur bank 8401 1536194, over Mobilepay 88 46 92 eller betales kontant efter hver samtale, med mindre andet er aftalt.

Afbud

Hvis du har symptomer på sygdom eller har været i kontakt med en, der har symptomer eller er bekræftet smittet med Covid-19, skal du ikke komme til samtale, men melde afbud.

Pga. corona-epidemien opkræves honorar ikke for aflysning af samtaler uanset, hvornår du melder afbud.

Lægehenvisning

Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen og du kan derfor ikke bruge en henvisning fra lægen til samtaler hos mig.

Men hvis du har en lægehenvisning og samtidig er medlem af ‘danmark’, giver ‘danmark’ tilskud til samtalerne hos mig, da jeg er autoriseret psykolog og har aftale med ‘danmark’.

Tilskud fra ‘danmark’

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, giver “danmark” et tilskud på 300 kr. pr. samtale (max 7.200 kr. på 12 måneder), dersom du er omfattet af en af disse 11 kategorier. Tilskuddet forudsætter dog, at der er sket noget radikalt i dit liv indenfor 1/2 – 1/1 år og at dette er baggrunden for samtalerne.

Du kan se mere herom her.

“danmark” giver efter samme kriterier som ovenfor også kr. 300 i tilskud til videosamtaler.

Sundhedsforsikringer

Sundhedsforsikringer, mv. kan som regel også benyttes. Hvis det eneste sundhedsforsikringen kræver er, at samtaler skal være hos en autoriseret psykolog og at du selv må vælge psykolog, skulle den være hjemme.

Sundhedsforsikringer dækker oftest hele honoraret. Hvis dette ikke er tilfældet, er det nødvendigt, at du selv dækker den del af honoraret, sundhedsforsikringen ikke dækker.

Åbningstider

Tider, hvor jeg tilbyder samtaler 

Jeg er på Diakonissestiftelsen mandag til fredag og tilbyder samtaler primært om dagen mellem kl. 9.00 og 18.00, men aftentider kan også aftales.

Jeg har kun kort ventetid.