Psykologsamtaler med pårørende

 

“No one is more worthy of your kindness and compassion than you are”

– Thich Nhat Hahn

Jeg er uddannet autoriseret psykolog med speciale i pårørende til psykisk syge og psykisk sårbare. Af og til taler jeg også med pårørende til personer med en fysisk sygdom og til f.eks. voksne børn af misbrugende eller alkoholiserede forældre/ACA’ere og generelt omsorgssvigtede voksne børn.

Jeg har mange års erfaring indenfor pårørende-området og samtaler, rådgiver, underviser og superviserer indenfor området. Især pårørende til psykisk syge og sårbare (se nedenfor), men også andre pårørende.

Mit fokus i samtaler

Pårørende befinder sig ofte i et dilemma, hvor de på den ene side ønsker at hjælpe, støtte og være der for den person, de er pårørende til og på den anden side kæmper med at passe på sig selv.

Hvordan kan du bedst muligt forholde dig til det at være pårørende og samtidig passe på dig selv?

De fleste pårørende, der henvender sig til en psykolog, gør det, fordi de er belastede og ofte ret slidte af at være pårørende. Nogle gange sker henvendelsen, fordi der er sket noget forholdsvist nyt i ens nærtståendes (og dermed ens eget) liv og i så fald er man ofte berettiget til en henvisning til en psykolog over sygesikringen. Ofte sker henvendelsen pba et længere forløb, hvor man efterhånden som pårørende når en grænse for, hvad man kan magte og er løbet tom for ideer til, hvad nyt man kan afprøve. Henvendelser sker ofte også med et ønske om at få hjælp til, hvordan man kan hjælpe ens nærtstående.

Mit fokus i samtaler med pårørende er først og fremmest, hvordan det er at være pårørende og ofte også, hvordan det i øvrigt hænger sammen med ens liv. Mao. et fokus på, hvordan man egentlig har det med og håndterer det særlige vilkår, der er i ens liv, at man er pårørende. Herudover hvordan man kan leve med, at en anden, som man er så tæt på, har det særlige vilkår at være særlig udfordret i livet.

Med baggrund i dette er det så muligt at tale om, hvordan man eventuelt kan håndtere sin pårørende-relation anderledes.

At være pårørende til psykisk sårbare

At være pårørende

At være pårørende er et grundvilkår, der ofte har store konsekvenser for ens liv. Pårørende har tit mange blandede tanker og følelser, bekymrer sig og har næsten altid dårlig samvittighed. De er ofte gode til at tage sig af andre, men ikke altid så gode til at tage vare på sig selv. Pårørende udfylder ofte en hjælperrolle og er både medlevende, medfølende og nogle gange også medlidende. De kan slås med at sætte grænser og med at mærke, hvad de selv har brug for.

Ny hjemmeside om at være pårørende til en psykisk sårbar nærtstående

Jeg er ved at oprette en helt ny og separat hjemmeside i form af et ressourcekit, der 

“først og fremmest (er) til dig, der er pårørende til en nærtstående, der er psykisk syg eller psykisk sårbar og er tænkt som en lettilgængelig måde at få viden, inspiration, værktøjer og hands on til dit psykologiske arbejde med at leve med det livsvilkår, som det er at være pårørende

Herudover henvender ressourcekittet sig til dig, der er pårørende til nærstående med andre vanskeligheder og udfordringer mhp. at give dig inspiration i dit eget arbejde med at være pårørende.

Eller er nær en pårørende eller er professionel og som her kan få en forståelse af, hvad pårørende i psykologisk forstand ofte ‘bakser med’.”

Mindfulness

Som en meget væsentlig måde at arbejde med vanskeligheder i livet på introducerer websitet ‘bevidst nærvær’, dvs. mindfulness.

I mindfulness ressourcekittet vil man finde viden om, hvad mindfulness og self-compassion er og forslag til øvelser, hvor du kan træne bevidst nærvær og self-compassion.

WEBSITET ER UNDER UDARBEJDELSE OG FORVENTES FÆRDIGT OMKRING 1.2.2020. Når websitet er færdigt, vil det blive stillet gratis til rådighed for alle til inspiration og et separat link til hjemmesiden vil blive postet her.
Mindfulness delen bliver dog først færdigt i løbet af foråret

Jeg ser at du er træt
men jeg kan ikke gå
alle skridtene for dig
du må gå dem selv
men jeg vil gå dem med dig
jeg vil gå dem med dig

Jeg ser du har det hårdt
men jeg kan ikke græde
alle tårerne for dig
du må græde dem selv
men jeg vil græde med dig
jeg vil græde med dig

Jeg ser du vil gi’ op
men jeg kan ikke leve
livet for dig
du må leve det selv
men jeg vil leve med dig
jeg vil leve med dig.

Tekst af Bjørn Eidsvåg: “Jeg ser du er træt”

Min faglige baggrund

Både som privatpraktiserende psykolog og som leder af en psykologisk rådgivning under Landsforeningen SIND har jeg i de sidste mange år arbejdet med pårørende både i form af almindelig rådgivning, samtaler og pårørendegrupper.

Jeg har også en hel del erfaring med at supervisere og vejlede andre, der arbejder med pårørende, holde foredrag til pårørende og til professionelle om det at være pårørende.

Som psykolog har jeg gennem årene haft mange samtaler og grupper med pårørende.Jeg har også haft samtaler med pårørende til borgere med en fysisk sygdom. Som leder har jeg været med til at uddanne, supervisere og undervise mange psykologer og psykologistuderende i, hvad der er særligt ved at være pårørende og at arbejde specifikt med pårørende.

Af og til holder jeg foredrag, workshops og cafe-møder både for Lfs. SIND og andre organisationer.

Publiceringer

Jeg har skrevet en bog til pårørende om det at være pårørende. Bogen hedder Pårørende til psykisk sårbare – en bog til voksne børn, søskende og partnere, Dansk psykologisk forlag, 2014.

Jeg har også skrevet en artikel “Pårørende & psykisk sårbarhed” i Psykolog Nyt nr. 10, 2015 om det at være ung voksen og pårørende samtidig.

Jeg har flere gange været interviewet og skrevet artikler vedrørende gode råd til pårørende. Den seneste gang, hvor jeg blev bedt om at give mit bud på de bedste gode råd til pårørende, var oktober 2019 til www.dr.dk, som du kan se her.

Tilskud fra ‘danmark’

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, giver “danmark” et tilskud på 300 kr. pr. samtale (max 7.200 kr. på 12 måneder) til pårørende. Tilskuddet forudsætter dog, at der er sket noget radikalt i dit liv indenfor det sidste 1/2 år og at dette er baggrunden for samtalerne.

Du kan se mere herom her.