At være bevidst og opmærksomt til stede i vores eget liv lige nu

 

“The practice of mindfulness is like a boat, and by practicing mindfulness, you offer yourself a boat.

As long as you continue to practice, as long as you stay in the boat, you will not sink or drown in the river of suffering.”

– Thich Nhat Hahn

At være bevidst nærværende

Vi er altid til stede lige her og nu – der eksisterer nemlig kun lige her og nu. Men det er ikke altid, at vi er helt til stede og det er ikke altid, at vi er særlig opmærksomme på, hvordan vi er til stede. På den måde går vi ofte glip af det, der er lige her og nu, fordi vi egentlig er optaget af andre ting.

Når vi arbejder med at være mere bevidst og opmærksomt tilstede med os selv og vores eget liv kaldes det ofte for ‘mindfulness’. Mindfulness har eksisteret siden Buddhas tid og er en væsentlig del af mere end 2500 års buddhistisk psykologi og dens undersøgelse af, hvorfor og hvordan vi mennesker lider, kan få glæde i livet, hvordan vores bevidsthed fungerer og hvordan vi selv aktivt kan forholde os til vores liv.

Det er nemmest at forstå, hvad bevidst nærvær er, ved selv at opleve det. På denne måde er det ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også bedst forstår, når vi selv har oplevet og erfaret det. F.eks. kan forklaringer af, hvad det vil sige at køre på cykel, være gavnlige, hvis man ikke har prøvet det før, men det er ikke det samme som rent faktisk at køre på cykel. Eller som man siger indenfor buddhismen: fingeren, der peger på månen, er ikke månen. Et andet kendt udtryk er, at kortet ikke er det samme som landskabet.

Hvis du ikke selv har nogen erfaringer med denne form for praksis, kan forklaringer af, hvad mindfulness er, let virke noget luftige og måske uforståelige. Hvis du virkelig vil forstå, hvad mindfulness er, er det bedste selv at gøre sig erfaringer med det.

Hvad er mindfulness?

 

“Jeg ved ikke, hvad mindfulness er, og jeg vil ikke vide det, men jeg vil blive ved med at undersøge miraklet i det her øjeblik. Jeg ved ikke, hvem jeg er, men jeg ved noget om, hvem jeg har været, og jeg ved noget om, hvad jeg oplever lige nu, hvor vred, taknemmelig, misundelig, angst, lammet og virkelysten jeg er. Og den måde, jeg har været på, behøver ikke være den måde, jeg er på fremover. Vi er frie til at ændre os, og vi er frie til at være her lige nu. Den mest almindelige mentale vane er glemsomhed. Mindfulness er det modsatte.”

Lone Fjordback, leder af Dansk Center for Mindfulness

 

Mindfulness er opmærksomhed og nærvær, dvs. bevidst opmærksomt nærvær fra øjeblik til øjeblik på os selv og på livet, som det er lige her og nu. Verdens mest brugte definition på mindfulness er af Jon Kabat- Zinn og lyder således: ”At være opmærksom, på en bevidst måde, i nuet, på en accepterende og ikke vurderende måde.”

Bevidst nærvær er det samme som at være opmærksom på, hvad der er til stede i dit liv lige her og nu. Opmærksomhed på ydre forhold, på din sindsstemning, på dine følelser og tanker, på din krop og på alt det, der i øvrigt optager dig lige nu i dette øjeblik, indeni dig og udenfor dig.

Bevidst nærvær betegner både det at komme til stede og at være til stede i nuet. Mindfulness-begrebet bruges dog især om det første, dvs. om selve det at træne vores evne til at være mere nærværende i livet. Øjeblik for øjeblik (moment by moment), som det tit siges i mindfulness-sammenhænge. Eller som det også siges: “som om dit liv afhang af det” (Jon Kabat-Zinn).

 

“The practice is always to go back to oneself”

– Thich Nhat Hahn

Formålet med mindfulness

“Breathing in, I dwell in the present moment.
Breathing out, I feel it is a wonderful moment”

– Thich Nhat Hahn

 

At være mindful hjælper os til at være i livet og acceptere tilværelsen, som den er lige her og nu. Det har ofte en meget livsbekræftende effekt i sig selv. Derudover bruges mindfulness ofte som ‘buffer’ eller værn overfor depression, angst, stress, smerte og sorg i livet af forskellig art, hvor en mindful tilgang til os selv og til livet fungerer som ”lyset” i mørket, der forankrer os i os selv. En anden brugt sammenligning er, at vi bliver vores egen forælder (‘mor’ om man vil), der er der for os, når det er svært, hvilket gør det sværere lettere at bære.

Dog er det en væsentlig pointe med mindfuness, at netop ved at blive bedre til at være med det, der er – og ikke mindst være med det, der er svært i livet – bliver vi også mere rummelige og modtagende i forhold til alle de glædelige ting i livet. Det er ikke ualmindeligt, at en større taknemmelighed i forhold til livet og det, vi nu engang har, følger med i kølvandet på mindfulness-praksis.

Når du bliver mere opmærksom på, hvad du er optaget af, kan du også bedre være bedre til stede, hvilket er det egentlige formål med mindfulness. Når du er mere bevidst til stede, kan du også bedre være dig selv, som den du nu engang er. Du kan dermed bedre vælge, hvad der skal fylde i dit liv og hvad du vil prioritere i dit liv og hvad ikke. Mindfulness handler dermed ikke kun om at være, men hjælper også en til at blive bedre til at handle og håndtere livets problemstillinger.

Heartfulness

Det er vigtigt, når vi øver os i bevidst nærvær, at vi samtidig gør det med baggrund i en ikke-dømmende, venlig og accepterende holdning til os selv. Dvs. gør det med forankring i vores hjerte. Heartfulness (f.eks. tålmodighed, accept, venlighed og medfølelse) tilføjer mindfulness vigtige hjerte-kvaliteter, der ”blødgør” mindfulness.

Bevidst nærvær og vores eksistens

At arbejde med bevidst nærvær er det samme som at arbejde med, hvem er jeg og hvad er mit formål i livet?! Mindfulness er således i bund og grund en eksistentiel psykologisk grundholdning til os selv.

“Udfordringen for os hver især er at finde ud af, hvem vi er, og finde vej til det, vi føler os kaldet til at gøre her i tilværelsen. Det gør vi ved at lægge nøje mærke til samtlige aspekter af livet, mens de udfolder sig i det nuværende øjeblik”

– Jon Kabat-Zinn

Mit egen mindfulness-inspiration og praksis

 

“I am like a wave on the surface of the ocean”

– Thich Nhat Hahn

 

Jeg blev selv introduceret til mindfulness-universet i foråret 2009 gennem Thich Nhat Hanhs bog ‘The Miracle of Mindfulness‘ og netop hans tilgang har været en stor inspiration lige siden. Herudover er jeg også meget inspireret af især Jon Kabat-Zinn, ikke mindst hans bog ‘Lev med livets katastrofer’ og af Pema Chödrön og Eckhart Tolle.

Alle siger de vigtige ting med hensyn til det at være et menneske og leve det liv, der nu engang er vores med de muligheder og begrænsninger, glæder og sorger, som et liv altid rummer. Med baggrund i et fælles omdrejningspunkt – væren-i-nuet – taler de også alle om kunsten at leve.

Da jeg både arbejder som deltids privatpraktiserende og som leder af en psykologisk rådgivning, hvor vi arbejder med mindfulness, søger jeg jævnligt inspiration i forskellige tilgange til mindfulness, medfølelsespraksis og meditation, således at jeg både har mit eget faste mindfulness-ståsted, men også holder mig opdateret med andre tilgange.

Personligt begyndte jeg at arbejde med mindfulness på grund af alvorlig sygdom i mit eget liv og mindfulness har siden da været et anker, både i hverdagen og i forbindelse med flere større livsomvæltninger. Et anker, tilhørs- og tilflugtssted i forhold til overhovedet det at være et menneske og leve det liv, der nu engang er mig givet.