Eksistentiel psykolog

Jeg betragter mig selv som eksistentiel psykolog, hvilket betyder, at jeg lægger særlig stor vægt på de vilkår, dilemmaer, paradokser, mv., som Livet og selve det at være et menneske betyder for os lige-her-og-nu.

Som psykolog er jeg især optaget af, hvad det overhovedet vil sige at være et menneske, at være i live og være i Livet lige netop i dag. Hvilket selvfølgelig ofte også indeholder “hvor og fra hvad vi kommer fra” og “hvor vi er på vej hen”.

Jeg har således stor respekt for, at mange andre forhold også er medvirkende til, hvordan vi har det nu, lige fra vores barndom og opvækst, vores neuropsykologiske udrustning, familiære-, arbejdsmæssige-, økonomiske-, samfundsmæssige- og historiske forhold.

Men mit umiddelbare fokus er her-og-nu og hvad der udgør dette nu. Af den enkle grund, at vi kun lever ‘nu’ og at det kun er i nu’et, at vi kan finde nøglen til et mere autentisk, sammenhængende og meningsfyldt liv.

At netop den eksistentielle vinkel på psykologiske problemstillinger har min store interesse skyldes, at jeg selv har gået en lang vej ift. at finde ud af, hvad det vil sige at være et menneske, hvad det vil sige at være mig og hvad livet egentlig er for en størrelse.

For mig har eksistentiel psykologi kombineret med en spirituel livsindstilling været min vej mod at leve et så sammenhængende, meningsfuldt og autentisk liv som muligt.

Mit fokus i mine samtaler er, hvordan vi kan være tilstede med os selv og livet på en autentisk, nærværende, venlig og accepterende måde og herudfra engagere os i livet med et bedre afsæt i os selv. Jeg er meget optaget af at forstå, hvordan vi hver især kan være i og mestre den tilværelse, der lige her-og-nu er vores. Eller sagt på en enden måde: hvordan lever vi hver især vores liv, hvorfor lige på den måde og hvad skal til for at vi kan leve et mere autentisk liv.

Til det bruger jeg, hvad jeg selv som menneske, psykolog og terapeut har oplevet, erfaret og læst gennem tiderne. Jeg benytter også flittigt den viden, som jeg har fået gennem i mange år at have talt med andre om, hvordan de oplever livet og det at være menneske.

Fagligt er jeg især meget inspireret af Irvin Yalom og de eksistentielle grundvilkår, af Buddhas lære om livets lovmæssigheder, af Jon Kabat-Zinns mindfulnessforståelse og af Thich Nhat Hanhs spirituelle forståelse af livet som både smerteligt og mirakuløst. Tilsammen besidder de en utrolig visdom om, hvad det vil sige at være et menneske, der går mere end 2500 år tilbage i tiden, bygger bro mellem øst og vest og samtidig er dybt forankret i nuet.