PÅRØRENDE RESSOURCEKIT:

SØSKENDE

Søskende er unikke børn, unge og voksne, der skal leve livet, som vi alle sammen skal og som derudover også har det grundvilkår i livet at være pårørende. Søskende kaldes ofte for ‘skyggebørn’, hvormed der henvises til, at de ‘står i skyggen’ af, at familien i øvrigt har deres hovedfokus på en psykisk syg/sårbar bror eller søster.

Søskende skal ligesom alle andre leve den tilværelse, der nu engang er deres med de glæder, udfordringer og ups and downs, som der følger med. Samtidig indgår søskende i en familiesammenhæng og familiekultur, hvor der er psykisk sygdom/sårbarhed i familien. 

Søskende bliver ofte den ‘normalt fungerende’ søster eller bror, der ikke sjældent kommer til at ‘stå i skyggen’ af ens psykisk syge/sårbare bror eller søster. Det ligger ofte som en uudtalt forventning i familien og ikke sjældent som et krav, man stiller til sig selv. Som søskende kommer man derfor ofte til at leve et mere stille liv, hvor man indadtil i familien ikke får gjort så meget opmærksom på sig selv. Og måske især ikke får gjort opmærksom på, når livet er lidt tough for een.

Søskende kaldes således ofte for ‘skyggebørn’, da de står ‘i skyggen’ af det hovedfokus, der ofte er i familier med psykisk sygdom/sårbarhed, nemlig på dén, der synligt har det svært. I begrebet ‘skyggebørn’ ligger dog en uheldig kategorisering af ‘den raske’ søster eller bror, som en der først og fremmest defineres af den øvrige families hovedfokus. I stedet for vil det være mere korrekt at tale om, at søskende udover at være de unikke børn, unge og voksne, de er, også har det grundvilkår i livet at være pårørende.

Søskende, der vokser op med en psykisk sårbar bror eller søster, oplever ofte mange af de samme forhold, som voksne børn gør, da både søskende og voksne børn typisk vokser op i en eller anden form for familiemæssig sammenhæng.

Søskende er ikke altid kun søskende, men nogle gange faktisk også voksne børn, da de – udover at være søster eller bror til en psykisk sårbar søster eller bror – også er voksne børn af forældre, der er psykisk syge, sårbare eller uanset meget belastede af at have et psykisk sårbart barn.

Der er meget forskel på, hvilken type af familie søskende vokser op i, lige fra f.eks. en i øvrigt ressourcestærk familie, hvor de er søster/bror til en psykisk sårbar søster/bror og til f.eks. ressourcesvage og splittede familier med en eller flere både psykisk syge/sårbare forældre óg søstre/brødre. Belastningerne og belastningsgraden kan derfor også være vidt forskellig.

Søskende er dog ofte nødt til at finde ud af at navigere i en familie, hvor hoved fokus er på deres syge eller sårbare bror eller søster og hvor der til tider kun er lidt overskud til dem også. At navigere i dette og i livet i øvrigt sker meget forskelligt fra søskende til søskende, bla. alt efter, hvordan de (u)udtalte krav til en er fra de andre familiemedlemmer, hvordan kommunikation er i familien, hvordan familien og netværket i øvrigt er, hvilke ressourcer der er i og udenfor familien og hvordan ens liv ellers ser ud.

Ny som pårørende?

Hvor mange søskende i mange år har levet i en familiesammenhæng, hvor der også har været en psykisk syg/sårbar bror eller søster, sker det dog for mange, at det er relativt sent, at man bliver pårørende.

Måske hár ens bror eller søster i en del år været særligt sårbar og måske haft sine vanskeligheder i skolen, blandt venner, mv., men det har ligesom været en del af familiedynamikken. Men det sker også, at ens bror eller søster pludselig ‘bryder sammen’, måske bliver psykotisk eller selvskadende og bliver indlagt og at filmen for alvor også knækker for en selv eller i det mindstre strækkes ret meget og man så dér bliver pårørende. 

Uanset hvad..........

Lessons for life:

  • den bedste måde, du kan være der for din bror eller søster, er ved at være bror eller søster
    – vel vidende, at det er et paradoks, da du jo også er pårørende, but just saying……….
  • den bedste måde, du kan være der for andre, er ved at være der for dig selv også og være din egen bedste ven
    – vel vidende, at det også er et paradoks: at vi bedst kan være der for andre, ved at være der for os selv
  • den allerbedste måde, du kan være søster eller bror og samtidig også passe på dig selv, er ved at gøre det til et aktivt bevidst valg, at du vil passe på dig selv (kaldet self-compassion).

Reflektion og mestring

Hvordan har det været for dig og er det for dig nu at skulle navigere i din familie?

I hvilken udstrækning har der været plads til dig i din familie og i hvilken udstrækning er der det nu?

Hvis du skal sætte nogle få ord på din situation som søskende-pårørende, hvordan vil du så karakterisere den?

Hvor mange belastninger har din familie måtte håndtere gennem tiden, hvilke konsekvenser har det haft for dig og hvordan har du håndteret det? Er der nogle akutte belastninger lige nu til stede i jeres familie eller i dit liv i øvrigt=

For nogle søskende gælder der meget de samme ting for voksne børn, så kig evt. forbi her.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap