PÅRØRENDE RESSOURCEKIT:

FAMILIEMEDLEMMER OG ANDRE

Familiemedlemmer

Andre nærtstående familiemedlemmer kan også indgår i en nær pårørenderolle til et andet familiemedlem, f.eks. i kraft af at være bedsteforælder, onkel, faster, moster eller lignende, hvilket også kan medføre tunge tanker og følelser, dilemmaer og valg.

Ikke mindst dét at stå på sidelinjen, ofte med en masse tanker, følelser og ofte holdninger til både den nærtstående og ikke mindst ofte også den nære familie rundt omkring. Hvis ens nærtstående er ens barnebarn eller nevø/kusine, er der selvfølgelig også déres forældre indover og det forhold, man nu engang har til dem, der skal tages i ed.

Ofte vil man gerne hjælpe til og være en del af, men det opleves ikke sjældent, at det kun kan ske på bestemte måder eller under bestemte forudsætninger.

Følelser af afmagt og bekymring er ofte meget almindelige. Sorg er også en almindelig følelse forbundet med erkendelsen af, at man må acceptere forholdene, som de nu engang er.

Venner, studiekammerater og andre

Venner, studie- eller arbejdskammerater kan stå i en situation, hvor man kan have brug for støtte til at navigere i de oplevelser, følelser og tanker, som ens relation til en psykisk sårbar person igangsætter.

Det ér bestemt ikke altid let at forholde sig til psykisk sygdom og sårbarhed og for mange mennesker kan det være noget ret uforståeligt noget.

Noget, der jo ikke umiddelbart kan ses, ofte skifter fra dag til dag, nogen gange pludseligt opstår eller langsomt udvikler sig over længere tid og  ofte ikke behandles ordentligt (eller ligefrem det modsatte), hvilket ofte gør det endnu vanskeligere at forstå – og dermed også finde ud af, hvordan man skal forholde sig til det.

Det mest påtrængende spørgsmål er ofte: “hvordan kan jeg bedst hjælpe?”.

Reflektion og mestring

Forestil dig, at du skal forberede en samtale hos en psykolog, pårørenderådgiver eller en rigtig god ven og der er afsat 60 minutter til disse tre spørgsmål:

  • hvilke overvejelser gør du dig om situationen, ikke mindst måske også de dilemmaer, der karakteriserer den?

  • hvordan du har det med det? hvordan påvirker det dig?

  • hvad er de  3-5 væsentligste forhold, du har svært ved at forstå og/eller navigere i?

Det forudsætter overskud at være der for en anden, der har det svært og det er derfor vigtigt, at du spørger dig selv, hvad du har lyst til og hvad du magter at hjælpe med, hvornår og hvordan.

Det er også vigtigt, at du forholder dig realistisk til situationen og spørger dig selv, hvad der overhovedet er muligt? (og ikke, hvad du selv kunne tænke dig eller hvordan du gerne så, at forholdene var anderledes).

Kommunikation er alfa og omega og både tydelighed og diplomatiets kunst er ofte vigtige ingredienser.

Overvej at kontakte rådgivning, der kan støtte dig i at finde vej i dine tanker og følelser og i situationens sikkert mange dilemmaer.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap