PÅRØRENDE RESSOURCEKIT:

HVAD HAR DU INDFLYDELSE PÅ OG HVAD IKKE?

Der er mange ting, som vi gerne så anderledes, end de er. Mange ting, der ikke er, som vi ønsker det. Mange ting, som vi gerne ville kunne ændre, hvis vi kunne.

Men desværre er det ikke altid sådan, hvilket kan være stressende og give følelser af fortvivlelse, afmagt, sorg, you name it.

Det er dog ikke sjældent, at vi lidt ensidigt får lagt fokus på alt det, der mangler, ikke fungerer eller ikke kan lade sig gøre, hvilket ofte blot forstærker, hvordan vi har det følelsesmæssigt. Mange pårørende opsøger f.eks. først hjælp, når de har “prøvet alt” og ikke længere kan se hverken muligheder, håb eller handlemuligheder.

I den situation er det vigtigt at stoppe op og se på, hvordan situationen egentlig ser ud. Se på, hvad der umiddelbart er umuligt at gøre noget ved og hvilke følelser og tanker, det afstedkommer. Se på, hvad der vilkår, som vi ikke kan ændre på.

Som en modvægt mod de tunge følelser, er det dog også nødvendigt at få perspektiveret det hele. F.eks., hvad har vi faktisk en del kontrol over? Hvad har vi alligevel en vis indflydelse på? Og hvad er et vilkår, vi ikke kan ændre på?

Det er vigtigt at lytte til de tunge sorgfyldte følelser, der følger med, at der er forholde i livet, som vi kun har lidt eller måske ingen indflydelse på overhovedet. Men det er også vigtigt at kunne opleve, at der er noget, som vi hár indflydelse på og i en vis forstand kan gøre noget ved. På den måde mindsker vi stress og øger vores psykologiske trivsel. 

En måde at reflektere over disse forhold på er ved at kigge på din situation ud fra de tre parametre: vilkår, indflydelse og kontrol.

Du kan ved at bruge denne model reflektere over, hvad du bruger din energi til. Vi skal helst lægge mest energi der, hvor vi  har indflydelse på og måske oven i købet kontrol* med forholdene. I stedet for – som mange gør – at bruge energi på dét, der alligevel ikke kan ændres.

* kontrol skal i denne forbindelse forstås relativt, som en følelsesmæssig oplevelse af kontrol, da vi i faktisk kun har meget lidt kontrol over noget som helst, når det kommer til stykket.  

Kontrol cirklen

vilkår, indflydelse og kontrol-cirkel

Vilkår er de ting, som vi ikke umiddelbart har nogen form for kontrol over eller indflydelse på.

F.eks. at vores nærtstående har en psykisk sygdom eller sårbarhed. Det er et grundlæggende eksistentielt livsvilkår, som vi ikke kan ændre eller gøre noget ved. 

Indflydelse kan vi have på mange ting. 

F.eks. hvor meget eller lidt, vi er sammen med vores nærtstående og hvordan. Vores indflydelse er afhængig af forhold udenfor os, og ofte af forhandling med andre, men er dog en mulighed for impact, som vi har. 

Kontrol handler om, hvad vi selv umiddelbart kan styre. 

F.eks. hvornår vi er tilgængelige på smartphonen eller hvordan vi mentalt forholder os til givne forhold eller passer på os selv.

Det er vigtigt, at vi skelner mellem, hvad vi selv kan bestemme, hvad vi har indflydelse på og hvad der er et vilkår.
Ligesom det er vigtigt, at vi ikke tager ansvar for noget, der ligger udenfor, hvad vi selv kan bestemme.

Reflektioner og spørgsmål

Reflektioner:

  • det er vigtigt at erkende, acceptere og evt. sørge over de vilkår, der er, i stedet for at håbe på, at de ændrer sig eller bruge energi på at prøve på at ændre dem
  • der er en del ting, som du som pårørende har indflydelse på i din hverdag og det forebygger stress at forsøge at skabe indflydelse der, hvor det er muligt at få den. 

Spørgsmål:

  • at jeg er pårørende: er det noget, som jeg kan gøre noget ved og i så fald hvad? og hvad ikke?
  • at min nærtstående er psykisk sårbar/syg: er det noget, som jeg kan gøre noget ved og i så fald hvad? og hvad ikke?

Mao., hvad kan du selv bestemme over, hvad har du indflydelse på og hvad kan du ikke gøre noget ved?

dråbe rammer vand
“Giv mig styrke til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan
og visdom til at se forskellen.”

– Sindsro bønnen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap