PÅRØRENDE RESSOURCEKIT:

PÅRØRENDEROLLER

Roller

En rolle, som f.eks. mor, far, søster, bror eller barn af-, er både noget vi er og har, men også noget vi tildeles og går ind og ud af på forskellig vis.

Som pårørende har man ofte i tillæg andre roller, da man let bliver hjælper, støttepædagog, økonomichef, jurist, ‘vagthund’, psykolog, handicap-medhjælper og andet. Dette følger af den særlige situation, som vi selv og vores nærtstående er placeret i.

Men nogle gange får vi eller påtager os også roller, som vi ikke selv ønsker, har bedt om eller har overskud til. Baggrunden er ofte en oplevelse af, at ingen andre gør noget eller gør nok eller det rette og nogen gange også at vores nærtstående heller ikke gør det. Altså træder vi til.

Den helt store rolle, som vi har, er dog faktisk netop som pårørende. Fordi det at være pårørende i sig selv er en rolle, som vi alle udfylder på vores helt egen karakteristiske måde. Hvordan vi udfylder den rolle, har meget at gøre med vores personlighed. Er vi f.eks. en følende og omsorgsfuld person, bliver vi måske også Den Store Indfølende Hjælper. Er vi handleorienteret som person bliver vi måske Advokat, Vicevært og Økonomiansvarlig. Falder ansvar os let og er vi i forvejen storebror, bliver vi måske Storebroren-der-nok-skal redde-dig.

Opgaver

Med roller følger der opgaver, hvor det er på samme måde, som med rollerne.

Som mennesker hjælper vi gerne hinanden og familiemedlemmer, venner og andre hjælper jo hinanden. Som ‘almindelig’ pårørende hjælper vi jo også hinanden. Forældre hjælper børn, søskende hjælper hinanden, etc. Men der er dog også opgaver, som vi har, får eller tager pga. omstændighederne og som vi ofte ikke har lyst til, magter eller som trækker store veksler på vores velbefindende.

Roller og opgaver

Roller kan f.eks. være:

 • hjælper
 • støttepædagog
 • økonomichef
 • advokat
 • ‘vagthund’
 • psykolog
 • handicap-medhjælper
 • Storebror
 • vicevært
 • skoleleder 
 • og andet. 

Opgaver kan f.eks. være:

 •  at koordinere
 • at kommunikere
 • at have overblik
 • at indlægge
 • at lave regnskab
 • at forklare
 • at forstå
 • at være indfølende
 • at være pædagogisk
 • at ordne praktiske ting
 • at være formidler og sørge for den gode stemning.

Nogle gange har man som pårørende måske især en væsentlig rolle, f.eks. som støttepædagog eller socialrådgiver. Andre gange har man næsten ingen roller, typisk fordi andre i familien da er de primære pårørende.

Din vigtigste rolle som pårørende

Den vigtigste rolle, du dog kan have som pårørende, er din helt almindelige rolle som forælder, søster, bror, barn af-, partner, etc.

Der er selvfølgelig en flydende overgang mellem, hvornår vi udfylder disse roller og har disse opgaver, fordi vi er pårørende til en, der er psykisk sårbar og hvornår vi uanset ville have gjort det, fordi vi er (‘almindelig’) pårørende.

Mange roller op opgaver falder på os eller tages af os, fordi der enten er et vacuum (f.eks.: “når nu ingen andre hjælper min mor, hverken kommunen, min bror eller min far, er jeg nødt til det”) eller fordi vi ikke kan udholde alternativt (“hvis jeg ikke rydder op, når jeg besøger min søn, så bliver der aldrig ryddet op”).

Uheldigvis lever vi dog også i en kultur, som har svært ved at være med det, der er svært. Vi går meget hellere i handle- og fix-it mode og hvis det ikke duer, forsøger vi at gemme det svære væk. Uanset er konsekvensen dog, at det, der er svært, vedbliver med at være der. Således er nogle af grundende til de roller, vi påtager os, at mange pårørende f.eks. let får dårlig samvittighed eller føler afmagt, men i stedet for at være med disse følelser, lader følelserne ‘styre’ ens handlinger.

Det kan virkelig være svært at afgøre, hvornår en person med psykisk sårbarhed selv kan og hvornår andre er nødt til at træde til, men der er også megen hjælp fra de pårørendes side, der ender med at blive en bjørnetjeneste for ens nærtstående. Vi hjælper måske med at holde vedkommende eller situationen flydende, men samtidig fastholder vi også nogle gange os selv og den nærtstående i nogle usunde relationer.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap