Om mig

 

Profil, faglig baggrund og metodisk tilgang

 

"All we have to decide is what to do with the time that is given us”

- J.R.R.Tolkien

 

Profil

 

Jeg er 61 år og et værdibårent, roligt og rummende, eksistentielt og spirituelt søgende menneske. Hele livet igennem har jeg været optaget af, hvordan vi mennesker forstår, møder og håndterer livet med dets forskellige forandringer og udviklingskrav - glæder og sorger - kriser, vanskeligheder og udfordringer - dilemmaer og valg.

 

Hvis du ønsker støtte og måske vejledning til, hvordan du kan mestre de forskellige vanskeligheder eller dilemmaer, du møder eller hvordan du måske overhovedet kan få et meningsfuldt liv med de muligheder og begrænsninger, der er i dit liv, skal du være meget velkommen til at kontakte mig.

 

Hvis du er interesseret i min udgave af, hvad en eksistentiel tilgang til livet (eller psykologien) er - eller er interesseret i mindfulness, nærvær og væren - eller måske i hvad det vil sige at leve som et eksistentielt og spirituelt søgende og autentisk menneske - står jeg også gerne til rådighed i min praksis på Diakonissestiftelsen.

 

Ligesom jeg også gerne kommer ud og fortæller om, hvad det vil sige at være et menneske, om hvordan vi mestrer livet, hvordan vi skaber balance mellem Livets lidelser og glæder.

 

Jeg fortæller også gerne om mindfulness, underviser heri og giver konkrete anvisninger herpå.

 

Endelig har jeg også langvarig erfaring med og viden om pårørende (både generelt og mere konkret til psykisk sårbare) og holder af og til oplæg ved cafemøder, kurser, eller lignende. Emnerne pårørende, psykisk sårbare og rådgivning kan også godt kombineres.

 

 

Faglig baggrund

 

Jeg er uddannet cand.psych. fra KU, autoriseret som psykolog af Socialministeriet, er specialist i psykoterapi og har en tre-årig terapeutisk efteruddannelse. Jeg har modtaget flerårig egenterapi og supervision hos Ulla Giersing og Jørn Toustrup.

 

Jeg arbejder som privatpraktiserende psykolog torsdag formiddag og om fredagen på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg og har været (deltids)privatpraktiserende siden 2004. Jeg er ikke tilknyttet sygesikringen og modtager derfor ikke henvisninger fra lægen.

 

Udover at være privatpraktiserende psykolog er jeg til dagligt leder af Landsforeningen SINDs psykologiske rådgivning i København, hvor jeg har været siden 2006.

 

Inden da arbejdede jeg i næsten 20 år som psykolog med både børn, unge og voksne i flere forskellige organisatoriske-, kliniske- og terapeutiske jobs og sammenhænge.

 

Metodisk tilgang

 

"The miracle is to walk on the earth"

- Thich Nhat Hahn

 

Jeg har mange års erfaring som psykolog og i mine samtaler bruger jeg mig selv, min arbejds- og livserfaring og hvad jeg nu engang har lært gennem årene som psykolog, samtalepartner og som menneske, som guideline for mine samtaler. Jeg har god erfaring med at tale med både kvinder og mænd og unge, voksne, seniorer og ældre.

 

Mit fokus er altid at fascilitere en proces, der befordrer reflektion, nærvær og fokus på her-og nu. Jeg arbejder ikke ud fra nogen bestemt metode andet end det, der nu engang opstår i samtalerne.

 

Jeg arbejder med mindfulness og det, der også kaldes mindfulness-værdierne (heartfulness), dvs. ud fra en grundlæggende overbevisning om, at nærvær, accept, nysgerrighed og medfølelse er alfa og omega, når vi er sammen med andre.

 

Mindfulness er for mig først og fremmest en integreret måde at være i livet på og i mit faglige arbejde først og fremmest en integreret del af min væremåde. Når det er sagt, så har jeg flere års erfaring med at arbejde med mindfulness på forskellig vis og er til daglig (når jeg ikke er privatpraktiserende) også leder af en psykologisk rådgivning, hvor det faglige grundlag er mindfulness-baseret.

 

Tavhedspligt og etik

 

Som alle psykologer har jeg tavshedspligt, men har dog som alle borgere og fagpersoner også i særlige situationer underretningspligt

(især hvis du er til fare for dig selv eller der er børn/unge involveret). Herudover arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer.

 

 

Erfaren, autoriseret psykolog og psykoterapeut tilbyder rådgivning, samtaler og life-coaching, kurser og supervision.

Eksistentiel psykologi, mindfulness og compassion. Diakonissestiftelsen, Frederiksberg/ København.