Psykolog Kim Bonnesen

Hjem / Blog / blog-indlæg

Intentioner

AT ARBEJDE MED INTENTIONER

Hvordan kan vi blive mere afklaret mht., hvad for et liv vi gerne vil have og hvordan kan vi arbejde mere bevidst på at indfri det? Hvordan kan vi blive bedre til at tage vare på os selv?
Når vi arbejder med intentioner, arbejder vi med, hvordan vi ønsker at leve og engagere os i livet. De intentioner, som der ligger bag vores adfærd, er afgørende for resultaterne og konsekvenserne af vores handlinger. At leve livet med baggrund i intentioner betyder, at vi gør tingene med en hensigt og at vi er klar over, hvorfor vi gør dem. At handle med intention giver os mulighed for at være mere målrettet og tro mod vores værdier og intentionen bliver da ligesom en kompasnål.

At arbejde med intentioner forudsætter opmærksomhed på, hvad der er vigtigt for os. Når vi ikke har denne opmærksomhed, risikerer vi tværtimod at handle mere reaktivt, dvs. vi reagerer mere på en situation ud fra vores personlighed, sædvanlige adfærdsmønstre, ”som vi plejer”, hvilket ofte er mere eller mindre bevidst for os. Intentionen er således svaret på spørgsmålet: hvorfor gør jeg dette?

En intention er en bevidst refleksion over, hvorfor vi engagerer os og prioriterer, som vi gør og hvad der er vigtigt for os i livet at få udrettet, uanset om det er på arbejdet, studiet, ift. familie, et nyt område i livet eller dagligdagen eller noget helt femte. En intention kan både formuleres ift. livet som sådan (hvad er det, som jeg ønsker at opnå med mit liv? hvordan vil jeg gerne være overfor mig selv og andre?), overfor mere konkrete, men stadigvæk større vigtige forhold (familie, venner, arbejde/studie/aktiviteter, mv.) og igen overfor mere afgrænsede forhold (dagen i dag, et møde, oprydning i kælderen, mv.).

Du kan f.eks. spørge dig selv, hvad der betyder mest for dig i dagligdagen? I dit kæresteforhold? På dit arbejde? Ift. en god ven? Mht. dig selv? I din lejlighed?

En intention, der for alvor skal have en impact på dit liv, skal komme fra hjertet af. Dermed er der også større chance for, at intentionen bliver en dybtfølt guideline mod et mere autentisk liv. En god intention fremkalder følelser og formål og er forankret i, hvad der for alvor er vigtigt for os og ikke mindst også så vigtigt, at vi er villige til også at gøre noget for at efterleve intentionen.

Når vi arbejder med intentioner, bliver vi således mere opmærksomme på, hvad for et liv vi gerne vil leve og hvad der er så vigtigt for os, at vi er parate til at gøre noget ved det også. Intentioner handler om, hvorfor vi gør noget og hvad hensigten er med noget. Og nok så vigtigt også er intentionen en reminder om: ”hvorfor er det nu, jeg gør dette her?”. For nogle kan det f.eks. være en intention at leve et mere autentisk liv. At være mere nærværende. At møde verden mere open-minded. Ikke kun som et ønske om, at det vil man gerne, men fordi man har oplevet, hvad det vil sige at leve et liv, hvor man ikke synes man helt lever eller er helt tilstede eller ofte møder verden på en mere lukket måde. Tilsammen bliver det en kombo af erfaringer og oplevelser på godt og mindre godt, der sammen med et ønske og en beslutning om at gøre det anderledes bliver til en dybtfølt hensigtserklæring.

Som et eksempel kan nævnes det berømte nytårsaftenfortsæt om at begynde at motionere i det nye år. Det tænker mange sikkert omkring 31.12 og meget ofte begrundet i vægt, sundhed og lignende. Forskellen på, om det lykkes os at gøre noget ved det og måske også om vi formår at fortsætte udover den første måned, ligger i, hvor vigtigt det er for os. Dvs. hvad er egentlig intentionen med at begynde at motionere. Hvor vigtigt er det for os leve sundere, når alt kommer til alt?!

På en skala på 1 til 10, hvor vigtigt er det? Hvorfor er det vigtigt? Og er det så vigtigt, at du er villig til at arbejde ihærdigt på at efterleve din intention?

AT SÆTTE INTENTIONER FOR VORES LIV

At formulere intentioner er at være opmærksom på, hvad du vil opnå – hvad der er vigtigt for dig.

Prøv at stille spørgsmålet “hvad er vigtigt for mig?” og stil spørgsmålet med hjertet:
– hvad er vigtigt for mig mht., hvordan jeg møder denne dag? (med nysgerrighed? med engagement? med ro og balance? passen-på-mig selv? eller?)
– hvad er vigtigt for mig mht., hvordan jeg er overfor mine børn/ kæreste/ bedste ven? (opmærksom? empatisk? nysgerrig? eller?)
– hvad er vigtigt for mig ift., hvordan jeg møder op til dette møde med en kunde/ arbejdsgruppe/ studiegruppe? (forberedt? afslappet? åben for nye inputs? med halvdelen af min opmærksomhed udadtil og den anden indadtil? eller?)

Svaret på disse spørgsmål siger noget om, hvad der er vigtigt for dig. Om dine intentioner. Om hvad der dybest set er vigtigt og afgørende for dig at stræbe mod, at udtrykke, at have som kompasretning for dit liv, din opmærksomhed og dine handlinger.

Du kan sætte intentioner for alt, som du gerne vil gøre med større bevidsthed og opmærksomhed. Og hvorfor er det så vigtigt at sætte en intention? Lad os f.eks. sige, at vi i en periode er ekstra tynget, livsstresset og efterhånden kører mere og mere på pumperne. Når vi for alvor bliver opmærksomme på dette, kommer vi måske frem til, at det er vigtigt for os at få vendt skuden. Vi kan have et ønske herom, men ønsket alene gør ingen forandring. Forandringen ligger  at finde netop dét, der motiverer os til at arbejde på at gøre en forandring. En måde at arbejde på at få vendt skuden, når vi er pressede, er f.eks, ved at sætte en intention om at gøre noget, der giver os mere overskud. Denne intention kommer således ikke bare ud af det blå, men på baggrund af en mærken efter, hvad der er vigtigt for mig i mit liv lige nu.

Hvis vi synliggør denne intention ved at visualisere den, f.eks. ved at skrive den på et gul post it seddel eller skrive den på en tom side i en notesbog, er der større chance for, at vi kan huske den og at intentionen kan og vil indvirke på vores praksis. Herefter kan vi begynde aktivt at undersøge og eksperimentere med, hvad vil det egentlig sige at gøre noget, der giver os mere overskud?  Mao. vi konkretiserer den overordnede intention med mere operationelle delmål.

Svaret på spørgsmålet er selvfølgelig forskelligt fra person til person, men kunne f.eks. være noget i retning af:
– lave en god frokost
– spille god givende musik, der gør os i godt humør
– løbe, lave yoga, eller andet fysisk, der øger energiniveauet
– lave aftaler med venner, familie, andre
– læse skønlitteratur
– fortsæt selv.

Pointen er at netop ved at gøre det indledende arbejde beskrevet ovenfor med at sætte en intention, så kommer vi så meget mere i kontakt med vigtigheden af, hvad vi kan gøre for at få mere overskud. Intentionen booster således motivationen, der skal til for at føre det ud i livet. Når vi igen og igen kan minde os selv om den bagvedliggende intention – dvs., hvorfor lige netop dette er så vigtigt for os – så er det med til at fastholde vores motivation og disciplin. Intentionen minder os således løbende om: ”hvorfor er det nu, jeg gør dette?”

Mine personlige intentioner for mit liv er f.eks.:
– at reducere lidelse og øge glæde
– at udforske, hvad det vil sige at være et menneske og hvad livet er for en størrelse
– at leve et meningsfuldt og autentisk liv.

Det er dét, der gør det vigtigt for mig at leve og som på forskellig vis på mange forskellige måder gør, at jeg tænker, føler, handler og prioriterer, som jeg gør.

INTENTION OG MOTIVATION

Intentionen siger noget om, HVORFOR vi gør noget eller HVAD det er, vi ønsker at udrette. Intentionen er det, der bragte os hertil og som gør, at vi fortsætter. Fordi vi ønsker at opnå noget. Fordi der er noget, der er vigtigt for os. Intentionen og opmærksomheden på, hvorfor vi ønsker denne forandring eller dette fokuspunkt, er således dét, der kommer før motivationen.

Motivation er, HVORDAN vi opnår det. Det er en indre tilstand af energi, der gør os i stand til at handle eller arbejde på at opnå noget.

Intentionen sætter kursen og holder retningen og motivationen sørger for, at vi får det gjort.

MOTIVATION

Når vi har sat en intention – f.eks. at være mere opmærksomme, når vi taler sammen med en bestemt person – måske ved at lytte, mere end at tale eller at spørge og undre os, mere end at svare – så behøver vi værktøjerne til at fokusere vores energi mod at bevæge os i den retning, som vi ønsker. Det er dér, motivationen kommer ind.

Motivationen er svaret på spørgsmålet om, hvordan vi kan indfri vores intentioner. Hvordan får vi gjort dét, der er vigtigt for os? Hvis dine intentioner udspringer af noget, du virkelig føler for – som virkelig er vigtigt for dig – kan det tænde gnisten på det, der hedder intrinsic motivation, som er den type af motivation, der kommer indefra. Du gør det, fordi det er vigtigt for dig selv, ikke for at opnå noget ydre.

Blog med tilfældige refleksioner om livet, døden, kærligheden og måske ikke mindst alt det ind imellem. 

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.