Psykolog Kim Bonnesen

Bølgerne, vandet og menneskelivet

Bølgerne og vandet

En meget brugt analogi på vores liv er eksemplet med bølgerne og vandet.

En bølge kan lokaliseres i tid og rum, har en begyndelse og en slutning og kan se ud på mange forskellige måder. Alle bølger har en bestemt form, men er samtidig en konkret manifestation af vandet, som bølgen er en del af.

Vi kan således ikke tale om en bølge, uden at tale om dens karakteristika eller dens form, om man vil. Men vi kan heller ikke tale om en bølge uden at forstå, at den også er en del af noget større, nemlig vandet. Al det vand, der er under bølgen og hvor der ikke er bølger, men blot sammenhængende vand.

Vandet har, modsat bølgen, ingen begyndelse eller slutning. Vandet bliver ikke ’født’ for at blive til en bølge og bliver ikke først til, når bølgen ’dør’. Tværtimod er vandet der hele tiden og er der lige her og nu. Vandet har ingen karakteristika, som bølgen har, men er og bliver vand ret og slet.

Menneskelivet

På samme måde som bølgen eksisterer mennesket i tid og rum og fødes og dør. Mennesket har forskellige personligheder og karakteristika, men er samtidig også en konkret manifestation af livet og dets lovmæssigheder. Eller om man vil, så har livet taget form af mig.

På den ene side er et menneske således altid et konkret menneske, men på samme tid også en del af en større sammenhæng, der rækker ud over, men også er bestemmende for, det enkelte menneske. Dette større er livet, der er der hele tiden, altid til stede og altid allestedsnærværende.

Livets historiske og universelle dimensioner

Både vand og bølger og menneskelivet har en historisk og en universel dimension. Som en del af den historiske dimension ligger også vores engagement i livet som noget helt særegent ved vores tilværelse og de eksistentielle grundvilkår, der er sammenvævet i alle menneskers liv. 

Livets historiske dimension

I hvad vi kan kalde den historiske dimension, kan menneskelivet sammenlignes med en bølge.

Vi mennesker er kendetegnet ved at leve i et bestemt tidsrum mellem de to modpoler fødsel og død. Imellem modpolerne lever vi som konkrete individer i et bestemt historisk tidsrum, der giver os bestemte muligheder og begrænsninger for at leve et meningsfuldt og godt liv.

Som mennesker er vi først og fremmest karakteriseret ved kendetegnene ved det liv, som vi dermed får skabt os selv og som skaber os. Alle disse forhold eksisterer i et bestemt tidsrum for derefter at forsvinde igen. Disse forhold er som regel det, som vi forstår som ‘mig’, som ‘hvem er jeg’, som vores identitet og er forhold, som vi typisk identificerer os rigtig meget med.

F.eks. alder, køn, uddannelse, bosted og -form, materielle ting, økonomi, helbred, mv. Fortsæt selv listen.

Denne dimension kan vi kalde den historiske dimension. Det er vores livshistorie og levede liv, som det viser sig i hverdagslivet, i dagligdagen, i vores tilværelse lige nu. Det er den ‘form’, som vi hver især har og tager på os som mennesker.

Livets ultimative dimension

I hvad vi kan kalde den ultimative dimension, kan menneskelivet sammenlignes med vandet.

Udover vores konkrete tidsbundne og tidsbegrænsede identitet og form er mennesket også en del af nuet uafhængigt af tid, udtrykker vores sande natur og er i Livet på samme måde som alt andet levende.

Mennesket er her både i kontakt med og udtryk for en dybde og intelligens, der er langt større end alle øvrige menneskelige fænomeners korte levetid og begrænsninger.

Personligt kalder jeg dette for livet ret og slet. Nogle vil kalde det for universet eller det guddommelige. Eckhart Tolle kalder det for bevidsthed og Thich Nhat Hanh kalder det for en dimension fuld af frihed, fred og glæde.

Engagement i livet (handlingens dimension)

Det har stor betydning for os at manifestere os selv gennem arbejde og aktiviteter. I en vis forstand bliver vi først til ved at engagere os i livet. Et af de helt store spørgsmål i livet er derfor, hvad der er vigtigt for os i livet? Hvad er vigtig for os at engagere os i?

Det sker dog også, at det er livet, der vil noget med os og vi da må finde vores eget svar på, hvordan vi vil forholde os til de givne forhold.

Der er således to spørgsmål her, der er både afhængige af og uafhængige af hinanden: – hvad vil vi med livet? – hvad vil livet med os?

De eksistentielle grundvilkår

Udover de foranderlige og konkrete vilkår, der gælder for vores eget liv, er der også nogle eksistentielle lovmæssigheder, der gælder for alle mennesker.

Disse eksistentielle grundvilkår kan beskrives parvis og som dilemmaer, som det er vores opgave at finde en balancegang i. F.eks. skal vi balancere et liv mellem at være alene og være en del af et fællesskab, at vi lever og skal dø en dag, at vi er begrænset af historisk-materielle sociale og økonomiske forholde og har frihed og valg indenfor disse, at vi knytter os og at alting forandrer sig.

Disse grundvilkår møder vi typisk i grænsesituationer, i overgange, ved forandringer, ved sygdom og smerte af forskellig art.

Du kan se mere om dem her.

Human being

På engelsk hedder ‘menneske’ human being, hvilket Eckhart Tolle sammenligner med bølgen og vandet.

‘Human’ står for den særlige dyre-art, som vi er, dvs. den form, som vi nu engang har.

‘Being’ står for den tidsløse, formløse bevidsthed, som han sammenligner med ‘vandet’. Han siger også, at ordet ‘being’ jo indeholder ‘be’, dvs. at være, hvilket – for mig at se – er menneskets essens: at være. 

Doing and being - at gøre og at være

Igen en anden måde at betragte ‘bølgen og vandet’ på, er gennem dét, der på engelsk hedder doing ad being, som jeg også har skrevet om her.

Sat på spidsen er det moderne vestlige hverdagsliv – bølgens liv – et liv i gøren. Der skal hele tiden gøres noget, handles, udrettes noget.

Hvorimod det ultimative liv langt hen er et liv i væren. Væren med os selv og væren med livet. Væren med alt det, der er godt og med alt det, der er udfordrende. Faktisk så meget at Thich Nhat Hanh har vendt det om, når han siger: “Don’t just do something, sit there.”

At balancere livet

"Den længste rejse er rejsen indad"

Dag Hammarskjöld

Det er med tungen lige i munden at skulle være menneske, at være dig og mig, at skulle engagere os i livet og samtidig balancere livshistoriske-, eksistentielle- og ultimative forhold. Det er nok en af livets sværeste opgaver: rejsen indad mod at finde meningen med vores eget liv og dermed også livets sandhed. Som samtidig er modet til at blive den, vi allerede er.

Så hvad gør vi? Vores opgave i denne situation er at leve vores liv i den historiske dimension og samtidig være bevidste om, at vi er underlagt eksistentielle grundvilkår og er en del af den ultimative dimension og af alt eksisterende liv.

Vores praksis i følge Jon Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh og mange andre bliver da kontinuerligt at øve os i at være til stede med, hvordan vi har det og hvad der sker os i det nuværende øjeblik. Gennem denne praksis bliver vi nærværende med dét, der nu engang er og og står dermed med begge ben godt plantet i vores konkrete liv (den historiske dimension) og med vores hjerte,  sjæl og bevidsthed i dét, der både gennemstrømmer, men også transcenderer det konkrete liv. 

Eksistentiel sparring

Hvis du ønsker sparring på dit liv, er du velkommen til at kontakte mig her for en personlig samtale. Jeg har arbejdet med eksistentielle problemstillinger i mange år og tilbyder både enkeltstående samtaler, videokonsultation, mindre- og længerevarende forløb.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap