Psykolog Kim Bonnesen

Stress

Det er forskelligt, hvad der stresser forskellige personer, ligesom det er forskelligt, hvordan vi hver især reagerer på stress. Men det gælder for os alle, at hvis vi over en længere periode er udsat for større belastninger, end vi formår at håndtere, kan vi alle reagere med stress.

Det er af mange grunde vigtigt at tage stress alvorligt. Stress går ud over vores nærvær og opmærksomhed og kvaliteten af hvad vi nu end er i gang med og viser sig både som mentale-, sociale- og fysiske symptomer. Langvarig stress kan medføre uarbejdsdygtighed og længevarende sygemelding, belastningsreaktioner, depressive symptomer og angst.

Stresshåndtering

Som psykolog taler jeg ofte med stressramte personer. Både personer, der er stressede af arbejdsmæssige og/eller private forhold og personer, der fortsat arbejder eller er sygemeldte. Det er på baggrund af denne aktuelle situation, at stress-samtalerne tager sit afsæt.

I samtalerne vil vi typisk runde disse forhold

  • stress-niveau
  • stress-symptomer
  • årsager til stress
  • forholdet mellem stress, arbejde og (privat)livet (work-life balance)
  • handleplan ift. arbejdspladsen og/eller ift. andre belastende faktorer (f.eks. privat)
  • stresshåndtering (herunder især strategier til ro, nærvær og beroligelse af nervesystemet)

Samtaler om stress hos mig eller hos en stress-coach?

Min tilgang og mit fokus i samtalerne:

er bredt orienterede både ift., hvad der er belastninger og stressorer i dit liv, men også hvem du er som person og ofte også, hvordan balancen er i dit liv, f.eks. mellem arbejde/studie/aktiviteter og privatliv.

For mig at se er stress et wake-up call ift., om vi passer godt nok på os selv. Belastningerne kommer selvfølgelig ofte udefra (f.eks. arbejdsplads- og ledelseskultur, nærtstående i ens liv man er pårørende til, dagligdagens hamsterhjul, mange års psykologiske og fysiske udfordringer), men uanset er det ofte altafgørende, hvordan vi selv forholder os til vores liv og det, der belaster os. Jeg foreslår gerne f.eks. opmærksomheds- og meditationsøvelser, men ofte mest som en kompasretning, mere end som konkrete øvelser (om end jeg da kender nogle stykker).

Jeg rådgiver også gerne f.eks. ift., hvad du som sygemeldt stressramt eller belastet pårørende skal være obs. på.

Hvis du ønsker at indgå i en undersøgende og rådgivende proces ift., hvad der stresser dig og hvordan du kan få et bedre mere balanceret liv, er ovennævnte måske en tilgang for dig.

En coach:

arbejder til forskel herfra typisk mere målorienteret (hvad vil du gerne opnå?), opstiller sammen med dig en handleplan for, hvordan du kan nå dit mål (forskellige trin på vejen) og hvad du kan bruge af værktøjer undervejs (og kommer med konkrete forslag hertil).

Hvis du ønsker en mere specifik mål- og værktøjsorienteret tilgang, er det måske en stress-coach fremfor samtaler hos mig, du skal vælge.

Stress og livet

Når vi er stressede, er vi ikke til stede i livet, med os selv og med andre. Stress kan derfor både være en livskrise, men ofte også en mulighed for at blive klogere på os selv.

En vigtig del af stresshåndteringsarbejdet er derfor ofte at se på, hvordan vi gerne vil have vores liv skal være og hvordan vi kan arbejde på at blive mere nærværende til stede i livet.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.

Copy link
Powered by Social Snap