Home

Velkommen til min hjemmeside

 

Mit navn er Kim Bonnesen og jeg er uddannet psykolog og psykoterapeut med mange års erfaring.

 

Som erfaren psykolog kan jeg tilbyde rådgivning, støtte, terapi og life-coaching af forskellig art tilpasset dig og dine udfordringer og problemstillinger. Jeg arbejder med baggrund i evidensbaseret faglig viden, en værdi-orienteret tilgang til mit arbejde og mange års livserfaring, praksiserfaring og arbejde med mig selv i egenterapi og supervision.

 

Jeg har altid haft en stor interesse for dét, vi måske kan kalde vanskeligheder med livet, forskellige former for smerte og stress på grund af vores livsomstændigheder eller manglende mening med livet eller dele af livet. Jeg har mange års erfaring i at stille skarpt på problemstillinger, støtte hjælp til selvhjælp, perspektivere og guide på vej.

 

Jeg er især optaget af, hvordan vi bedst mestrer livet?! Hvordan vi forholder os til de forandringer, sorger, glæder, forventninger og krav, der følger med livet og som vi uundgåeligt møder på vores vej?! Hvordan vi træffer de bedste valg og hvordan vi lever i overensstemmelse med os selv?! Hvordan vi får et godt liv med de muligheder og begrænsninger, der nu engang kendetegner vores liv og dagligdag?!

 

Disse forhold kan vise sig på mange forskellige måder - både personligt, socialt, familiemæssigt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt - men indebærer ofte udfordringer, vanskeligheder og dilemmaer af en vis personlig, eksistentiel eller spirituel tyngde og er typisk kendetegnet af en form for livs-stress, smerte, manglende orientering eller vanskeligheder med en selv eller livet, der kan være svære at bære alene.

 

 

"All we have to decide is what to do with the time that is given us"

- J.R.R.Tolkien

 

 

 

 

 

Autoriseret og erfaren

psykolog og psykoterapeut

tilbyder (psykosocial,

eksistentiel og spirituel)

vejledning og støtte.

This is why:

Over 30 års fagligt engagement i,

hvordan vi mennesker lever

og håndterer livet.

Samtaler, supervision og kurser

Livets psykologi

Om mig

Kim Bonnesen Autoriseret psykolog - Specialist i psykoterapi - Erfaren eksistentiel psykolog og psykoterapeut

Faglig tilgang Eksistentiel psykologi og psykoterapi - Mindfulness

Kontakt Peter Bangsvej 7A, 4., lok. 28, 2000 Frederiksberg - psykolog@kimbonnesen.dk - +45 50 99 29 50

CVR: 27769691

 

Copyright 2017 @ All Rights Reserved